xs
xsm
sm
md
lg
บักกิงแฮมแถลง “ควีนเอลิซาเบธ” ลดพระราชกรณียกิจ บางส่วนส่งต่อให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์
บักกิงแฮมแถลง “ควีนเอลิซาเบธ” ลดพระราชกรณียกิจ บางส่วนส่งต่อให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์
สำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุในรายงานประจำปีว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษจะทรงประกอบพระราชกรณียกิจลดลงจากเดิมจากการที่พระองค์ประสบปัญหาด้านพระพลานามัยและพระชนมายุที่สูง โดยมีบางส่วนจะทรงเป็นผู้แทนพระอง
 
Sondhi Talk Podcast
ข่าวเพิ่มเติม