xs
xsm
sm
md
lg
ชี้ FBI ค้นบ้านทรัมป์ สะท้อนความยุติธรรมเลือกข้าง ตอกย้ำอเมริกาคือ 'สาธารณรัฐกล้วย'
ชี้ FBI ค้นบ้านทรัมป์ สะท้อนความยุติธรรมเลือกข้าง ตอกย้ำอเมริกาคือ 'สาธารณรัฐกล้วย'
ปัจจุบันกำลังเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในสหรัฐฯ ซึ่งสถาบันเดโมแครตอยู่บนเส้นทางของการควบคุมทุกคันโยกอำนาจ ไล่ตั้งแต่สถาบันวิชาการ ไปจนถึงสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ลางบอกเหตุที่ชัดเจนที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานรัฐบา
 
Sondhi Talk Podcast
ข่าวเพิ่มเติม