xs
xsm
sm
md
lg

‘หวยเกษียณ’ ไม่ปัง นโยบายครึ่งบกครึ่งน้ำตั้งกำแพงสูงเข้าถึงยาก : [SondhiX]

เผยแพร่:

พอรัฐบาลใช้คำขึ้นต้นว่า 'หวย' ย่อมทำให้คนมองว่าเป็นเรื่องมอมเมา มากกว่าการออมเงิน อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจฝืดเคือง การให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม จึงเป็นเรื่องยาก
...แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง


กำลังโหลดความคิดเห็น