xs
xsm
sm
md
lg

ขออยู่จนนาทีสุดท้าย ส.ว.นัดประชุมต่อ ตั้ง กมธ.ตรวจสอบเลือกไขว้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ขออยู่จนนาทีสุดท้าย ส.ว.นัดประชุมต่อ ตั้ง กมธ.ตรวจสอบเลือกไขว้

ไม่รู้เหมือนกันว่าควรได้รับเสียงชื่นชมหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันแน่ ภายหลัง
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นัดประชุมวุฒิสภาในวันที่ 8 กรกฎาคม ในระหว่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ยังไม่ได้ประกาศรับรองส.ว.ชุดใหม่

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือ การเสนอญัตติของนายสมชาย แสวงการ เรื่อง ขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกส.ว.เสนอโดยนายสมชาย แสวงการ ซึ่งเป็นส.ว.ที่เรียกร้องให้กกต.ชะลอการรับรองผลเลือกส.ว.มาก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ นายสมชาย ระบุว่า การเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการถอดบทเรียนการเลือก สว. เหมือนกับการเลือก สว. ปี 2562 ที่มีการศึกษาและถอดบทเรียนการเลือกเพื่อใช้เป็นข้อศึกษาในโอกาสต่อไป ทั้งในประเด็นการเลือกกันเอง การจัดเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม อย่างไรก็ดีในการศึกษาเตรียมเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกมาร่วมศึกษา ส่วนจะสามารถทำหน้าที่หรือศึกษาได้จำนวนเท่าไร หรือกี่วัน ก็ให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้การเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้.

ขณะที่ มีเสียงวิจารณ์จากว่าที่ส.ว.ใหม่ถึงความไม่เหมาะสมของการประชุมวุฒิสภาดังกล่าว โดยนางนันทนา นันทวโรภาส ว่าที่ส.ว.จากสายสื่อ กล่าวว่า กระบวนการเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และพบว่ามีผู้ร้องคัดค้านจำนวนมากเหมือนกับการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา แต่การร้องคัดค้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการล้มกระดานหรือทำให้การเลือกเป็นโมฆะ ดังนั้นกกต. ควรจะพิจารณาว่าเมื่อการเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว ก็ควรจะรับรองผู้ที่ผ่านการเลือกสำหรับคนที่สุจริตก่อน

"ไม่เข้าใจว่าส.วรักษาการจะเกิดมาขยันอะไรตอนนี้ เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้พบว่าทำอะไรสักเท่าไร ตอนนี้ควรจะเปิดให้เป็นเวลาของส.ว. ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ได้แล้ว และโดยมารยาทการเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว หมดภาระหน้าที่ของสว.ชุดปัจจุบัน ควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว" นางนันทนา กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น