xs
xsm
sm
md
lg

ปลายปีคลอดเงินดิจิทัล 'เศรษฐา' การันตีเอง แม้งบเพิ่งถูกแขวน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปลายปีคลอดเงินดิจิทัล 'เศรษฐา' การันตีเอง แม้งบเพิ่งถูกแขวน

หนึ่งในปัญหาแห่งความวุ่นวายที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในเวลานี้คงไม่มีเรื่องไหนนอกจาก 'โครงการดิจิทัลวอลเล็ต' เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูจะติดๆขัดๆไปเสียทั้งหมด

สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่งแขวนงบประมาณาใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ประมาณ 150,000 ล้านบาทเนื่องจากเห็นว่ากระทรวงการคลังได้เสนอของบประมาณดังกล่าวด้วยกระดาษเพียงไม่กี่แผ่นโดยไม่มีรายละเอียด

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงเห็นร่วมกันให้กระทรวงการคลังไปจัดทำรายละเอียดมาใหม่ แต่ยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯยังได้รับข้อมูลจากกระทรวงการคลังอีกว่าจนถึงป่านนี้ คณะรัฐมนตรีก็ยังไม่มีการสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงความชัดเจนว่าจะสามารถนำเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาใช้ในโครงการได้หรือไม่อีกด้วย ยิ่งเป็นการตอกย้ำนโยบายนี้กำลังเดินต้วมเตี้ยมอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าวดูเหมือนว่า 'เศรษฐา ทวีสิน' นายกรัฐมนตรี ก็ยังคงใจดีสู้เสืออยู่พอสมควร ภายหลังยืนยันระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษและมีประชาชนมารอต้อนรับว่าปลายปีนี้ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน ระหว่างลงพื้นที่นั้นได้มีประชาชนยกป้ายขึ้นมามีข้อความว่า "เงินดิจิทัล 10,000 บาทจะได้กี่โมง" ทำให้นายกฯเดินเข้าไปหาประชาชนที่ถือป้ายดังกล่าวและระบุว่า เงินดิจิทัลจะได้ใช้ในไตรมาส 4 ช่วงสิ้นปี
กำลังโหลดความคิดเห็น