xs
xsm
sm
md
lg

เสียงเบรครับรอง ส.ว. เหตุฮั้วเพียบ ไม่ตรงปก "ทักษิณ" โทษรัฐประหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เสียงเบรครับรอง ส.ว. เหตุฮั้วเพียบ ไม่ตรงปก "ทักษิณ" โทษรัฐประหาร

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ที่ว่ากันว่าเป็นระบบพิสดารที่สุดในโลกได้จบลงไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีบางฝ่ายไม่ยอมจบง่ายๆ ภายหลังมีการมองกันว่าเป็นส.ว.ที่ไม่ตรงปก เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่รัฐธรรมนูญ และ ยังมีกระบวนการเลือกที่ส่อไปในทางฮั้วกันอย่างแพร่หลาย

ในประเด็นนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญตรงที่ส.ว.ชุดปัจจุบันนำโดยนายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว.ในฐานะประธานประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.

โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า การเลือกส.ว.ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกรณีต่างๆ ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดตั้งเพื่อลงสมัครโดยกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไม่ตรงตามกลุ่ม 20 กลุ่ม การจ้างวานผู้มาลงสมัครเพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้สมัครบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ปรากฏการณ์ของจำนวนผู้ไม่ลงคะแนนให้ตนเองเป็นจำนวนมาก กรณีมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่ได้รับคะแนนสูงผิดปกติ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มและพบปะของผู้สมัครในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

ในการนี้มีความเห็นว่าถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 107 ที่ประสงค์ให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งควรพิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 59 ซึ่งกำหนดว่า “ก่อนประกาศผลการเลือก หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ดำเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่…” อย่างจริงจัง

เช่นเดียวกับ ไอลอว์ ก็ออกมาชี้จุดผิดปกติว่า 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย มีผู้แทนผู้สมัครเข้าสู่รอบระดับประเทศมากที่สุดจาก 8 จังหวัดประกอบด้วย อยุธยา บุรีรัมย์ สตูล มีผู้ผ่านเข้ารอบ 38 คน อ่างทอง เลย 37 คนเท่ากัน อำนาจเจริญ 36 คน ยโสธร 34 คน และสุรินทร์ 28 คน หากลองเทียบกับส.ส.ภูมิใจไทยใน 8 จังหวัดนี้ ก็เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.ค่อนข้างมาก ซึ่ง สาเหตุที่เปรียบเทียบกับพรรคภูมิใจไทย เพราะว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีส.ส.อยู่ใน 8 จังหวัดท็อปจำนวนส.ว.

เมื่อทัวร์มาลงที่พรรคภูมิใจไทยว่าวุฒิสภาชุดนี้สวมเสื้อน้ำเงินเข้าสภา ทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรค ต้องออกมายืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะได้ออกหนังสือเตือนไปยังสมาชิกพรรคแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเลือกส.ว.เด็ดขาด

"ผมรู้จักไม่ถึง 20-30 คน โดย พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะเป็นเพื่อน วปอ.61 และเพิ่งทราบตอนที่ พล.อ.เกรียงไกร มาลาออกจากตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี เพื่อนก็คือเพื่อน แต่ผมจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรได้ เขาก็ไปสมัคร ส.ว.ที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่ภรรยาผมอยู่ระนอง"

การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเลือกส.ว.ครั้งนี้ ถึงขนาดที่ 'ทักษิณ ชินวัตร' อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกัน โดยเฉพาะกรณีการตกรอบของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี

"ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ สำคัญที่ว่ามันสอนให้รู้ว่าการปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากการไม่ไว้ใจประชาชน สุดท้ายต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาล เลือกกติกา เลือกคนมากำหนดกติกาของเขาได้ วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นรูปแบบเป็นไปตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังคณะปฏิวัติทำ" ทักษิณ ระบุ
กำลังโหลดความคิดเห็น