xs
xsm
sm
md
lg

'พิชัย' มั่นใจ 'งบ68' ฉลุย 'เพื่อไทย-ก้าวไกล' หวิดหักกัน ปมขอเอกสาร และไลฟ์สด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:'พิชัย' มั่นใจ 'งบ68' ฉลุย 'เพื่อไทย-ก้าวไกล' หวิดหักกัน ปมขอเอกสาร และไลฟ์สด

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไม่มีอะไรพลิกโผ เมื่อนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯไปตามความคาดหมาย ขณะที่ พรรคก้าวไกล ปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งรองประธานและตำแหน่งอื่นๆ เช่นกัน โดยจะขอทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญเท่านั้น

นายพิชัย กล่าวว่า ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี หวังว่าทั้งหมดจะเดินไปตามขั้นตอน และสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภา ในวาระ 2-3 กลางเดือนสิงหาคม ทุกคนให้ความสนใจเรื่องงบประมาณเป็นอย่างมาก และในฐานะประธาน กมธ.จะพยายามใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีการปรับปรุงกันต่อไป...

ด้าน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกคณะกรรมาธิการฯ ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่ได้ให้ชี้แจงที่ประชุมว่าเหตุใดถึงไม่รับตำแหน่งในคณะกรรมาธิการ อย่างไรก็ตาม การที่รับหรือไม่รับตำแหน่งก็ไม่ส่งผลต่อการทำงาน เพราะ กมธ. ก็สามารถหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากแหล่งข่าวในที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯนัดแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเกือบมีเรื่องจะต้องหักกันและตัดสินด้วยการโหวต ภายหลังกรรมาธิการฯจากพรรคก้าวไกล ขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติให้หน่วยรับงบประมาณส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบคำของบประมาณงบประมาณจำนวน 11 รายการ โดยหนึ่งในนั้น คือ เอกสารการขอรับงบประมาณในชั้นการพิจารณาของสำนักงบประมาณ และรายการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการฯเกิดความรอบคอบ

แต่ปรากฎว่ากรรมาธิการฯจากพรรคเพื่อไทยหลายคนอภิปรายว่าคัดค้านว่าเอกสารการขอรับงบประมาณเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ลงไปตามจังหวัด ซึ่งในทางปฎิบัติจะมีปัญหาตามมาภายหลังว่าเหตุใดงบประมาณในวัตถุประสงค์เดียวกันถึงลงไปที่จังหวัดหนึ่งแต่ไม่ลงไปที่อีกจังหวัดหนึ่ง เสมือนหนึ่งเป็นการกดดันส่วนราชการที่ทำคำของบประมาณ ซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 144 จึงเป็นเอกสารที่ไม่สามารถนำมามอบให้กับกรรมาธิการได้ ขอให้พรรคก้าวไกลเข้าใจในประเด็นนี้ด้วย และไม่อยากให้ตัดสินกันด้วยการโหวต เพราะจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นไม่ดี

ที่สุดแล้วที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งเฉพาะเอกสารรายการเงินนอกงบประมาณ

ขณะที่ อีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้เถียงกัน คือ กรณีของการถ่ายทอดการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยกรรมาธิการจากพรรคก้าวไกล อภิปรายสนับสนุนให้ที่ประชุมมีมติให้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามการประชุมได้อย่างเต็มที่ แต่กรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทยเห็นแย้งว่าปกติจะมีการถ่ายทอดการประชุมอยู่แล้วผ่านทางโทรทัศน์บริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งหากใครจะทำการไลฟ์สดก็สามารถมาตั้งกล้องถ่ายจากจอโทรทัศน์บริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งสาเหตุที่คณะกรรมาธิการไม่อาจมีมติตามที่พรรคก้าวไกลเสนอได้นั้นเป็นเพราะอาจจะขัดกับข้อบังคับการประชุมสภาฯ

ทั้งนี้ ภายหลังการอภิปราย พรรคก้าวไกลก็ยอมถอนข้อเสนอดังกล่าว ทำให้การถ่ายทอดการประชุมคณะกรรมาธิการเป็นไปตามรูปแบบเดิม

สำหรับการประชุมในครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน โดยจะเป็นการเชิญผู้บริหารจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงบประมาณ มาให้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
กำลังโหลดความคิดเห็น