xs
xsm
sm
md
lg

ครั้งแรก! ม.อ.อนุญาตเอกชนใช้สิทธิในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-Document พร้อมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลต่อสาธารณะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จัดงานเปิดตัว PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กับบริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานโครงการ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.นที เทพโภชน์ ประธานกรรมการบริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวและลงนามทำสัญญาอนุญาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่) อาคารลาดพร้าว ฮิลส์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ภายในงานมีการเสวนา “PSU e-Document ตอบโจทย์การบริหารจัดการองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้อย่างไร” โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ น.ส.ขนิษฐ์ ผาทอง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และนำเสนอการใช้งานและผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กล่าวเกี่ยวกับการใช้งาน PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นครั้งแรกที่ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-document ได้เป็นบริการดิจิทัลที่พร้อมให้บริการเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความร่วมมือสำคัญกับภาคเอกชน บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-document นี้ไม่เพียงแสดงถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานพันธมิตร และภาคเอกชน ทำให้เราสามารถสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัย ส่งต่อสู่การใช้ประโยชน์ของส่วนรวม อันเป็นภารกิจสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยได้ยึดถือมาโดยตลอด

สำหรับระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-document เป็นระบบ Responsive Web Application ที่ออกแบบการทำงานเพื่อรองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณขององค์กรซึ่งสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2564 คลอบคลุมตั้งแต่การนำเอกสารเข้า การลงทะเบียนรับ การเสนอเอกสาร การพิจารณา การลงนามเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสั่งการเอกสาร และการส่งเอกสารไปยังหน่วยงานหรือบุคลากร รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ 100%
กำลังโหลดความคิดเห็น