xs
xsm
sm
md
lg

ครม.แต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน 7 คน ดึงอดีตปลัด-รองปลัดคมนาคมร่วมนั่งกรรมการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ครม.แต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน 7 คนแทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ 4 ปี ดึงอดีตปลัด และรองปลัดคมนาคมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบินพลเรือนร่วมเป็นกรรมการ

วันนี้ (11 มิ.ย. 2567) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) จำนวน 7 คน เนื่องจากกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบินพลเรือน
2. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบินพลเรือน
3. นายโชติชัย เจริญงาม
4. นางชาริตา ลีลายุทธ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบินพลเรือน
5. นายศุภนิจ จัยวัฒน์
6. พลตำรวจตรี อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม
7. นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น