xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เขี้ยวไม่เลิก กั๊กส่งเอกสารคดีนาฬิกา วีระ จ่อฟ้องอาญา ม.157

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ป.ป.ช.เขี้ยวไม่เลิก กั๊กส่งเอกสารคดีนาฬิกา วีระ จ่อฟ้องอาญา ม.157

หลังจากยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ในที่สุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ก็ยอมคายเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคดีการยืมนาฬิกาของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมาเพิ่มเติมบางส่วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ในประเด็นนี้ นายวีระ สมความคิด ในฐานะผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีดังกล่าว เปิดเยผว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ไปพบสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อรับเอกสารจำนวน 3 รายการ ตามคำวินิจฉัยของสำนักงานข้อมูลข่าวสารและตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีแดงที่ 224/2566 ปรากฎว่า ป.ป.ช. ก็ยังให้เอกสารรายการที่ 1 และรายการที่ 2 ที่มีการคาดดำปิดทับข้อความแทบทุกหน้า และเอกสารรายการที่ 3 เชื่อว่ายังให้ไม่ครบ ที่สำคัญเอกสารทั้ง 3 รายการที่ได้รับในวันนี้จำนวนหลายร้อยหน้า ก็ไม่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแม้แต่หน้าเดียว

นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังอ้างว่าเอกสารที่ให้ทั้งหมดในวันนี้ เป็นเอกสารลับที่ห้ามเปิดเผย หากนำไปเปิดเผยจะมีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 36 มีโทษจำคุก 1 ปี ก็ขอแจ้งต่อสาธารณะให้ทราบโดยทั่วกันว่า เอกสารที่ได้รับในวันนี้ หากมีประเด็นใดที่ทำให้เชื่อว่า ป.ป.ช. มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นายวีระจะนำมาเปิดเผยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไม่กลัวว่าจะถูก ป.ป.ช. ดำเนินคดี

สรุปแล้ว เพิ่งจะได้รับเอกสารรายการที่ 1 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500 แผ่น ซึ่งเป็นใบเสร็จและหลักฐานที่ยืนยันว่า ป.ป.ช. โกหกกับนายวีระ และศาลปกครอง มาโดยตลอดว่า ที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้ง ป.ป.ช.ได้ให้เอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่มาในวันนี้ เมื่อ ป.ป.ช. ต้องจำนนกับคำบังคับของศาลปกครองกลาง ป.ป.ช. จึงยอมรับสารภาพด้วยการต้องส่งมอบเอกสารรายการที่ 1 อีก 500 แผ่น 500 หน้า ทั้งหมดนี้ จึงครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น