xs
xsm
sm
md
lg

ทุกบาทใส่เงินดิจิทัล ลุยเสนอ กม.เข้าสภาฯ เป้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทุกบาทใส่เงินดิจิทัล ลุยเสนอ กม.เข้าสภาฯ เป้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

ดูจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว พอจะเริ่มเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วว่ากระบวนการในการโยกเงินจากกระเป๋าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อมาใช้ในโครงการเงินดิจิทัลอาจจะเริ่มเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการจัดงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับมาดำเนินการในโครงการนี้โดยเฉพาะ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ระบุว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเห็นชอบหลักการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนวงเงินจะเงินเท่าไหร่นั้นจะมีการหารืออีกครั้ง

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลักการของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินในการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามนโนบายรัฐบาล โดยยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นไปตามกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับทั้ง พ.ร.บ.งบประมาณ, พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ โดยรายละเอียดทั้งหมดนั้น สำนักงบประมาณจะเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง พิจารณารายละเอียด ก่อนนำเสนอให้ ครม. เห็นชอบการปรับปรุงแผนการเงินการคลังระยะปานกลางอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

"เชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ หลังจากได้รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2567 ซึ่งโตต่ำกว่าที่คิดไว้ แต่รัฐบาลก็ยังต้องหาทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ" นายพิชัย กล่าว

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรอบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวว่า หลังจากนี้จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง และสุดท้ายจะนำกลับมาเสนอครม.อนุมัติภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สรุปเรื่องกรอบวงเงินที่จะนำมาใช้ตามที่มีกระแสข่าว 1.2 แสนล้านบาท ส่วนการใช้วิธีการงบประมาณเพิ่มเติม ต้องผ่านขั้นตอนการออกกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่หากผ่านการอนุมัติของครม.แล้ว จะเสนอเข้าสู่ขั้นตอนสภาผู้แทนราษฎร ได้ภายในเดือนกรกฎาคม2567 คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567
กำลังโหลดความคิดเห็น