xs
xsm
sm
md
lg

พิชิต ลาออก หนีศาล รธน.คำร้องนายกฯยังอยู่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:พิชิต ลาออก หนีศาล รธน.คำร้องนายกฯยังอยู่

ในที่สุดก็ทนกระแสกดดันไม่ไหว และเพื่อต้องการรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้กับนายเศรษฐา ทวีสิน จึงทำให้นายพิชิต ชื่นบาน ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในจดหมายลาออกของนายพิชิต ได้ระบุเหตุผลดังนี้

ข้าพเจ้า นายพิชิต ชื่นบาน ตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันชีวิตยึดมั่นในความบริสุทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย

เมื่อรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์
จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยความชอบตามรัฐธรรมนูญและในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นที่สำคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
หลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

แต่เมื่อมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตาม แต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงไม่ยึดติดกับตำแหน่ง ในลักษณะยึดถือประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ให้ถือเป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่มีต่อนายกรัฐมนตรี "ข้าพเจ้า ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาคำร้องของส.ว.จำนวน 40 คน ในวันที่ 23 พฤษภาคม ยังคงมีตามกำหนดการเดิม ซึ่งจะเป็นการพิจารณาว่าจะรับคำร้องและสั่งให้นายเศรษฐา ยุติการปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่ เนื่องจากแม้ว่านายพิชิตจะลาออกจากตำแหน่งแล้ว แต่ในคำร้องดังกล่าวเป็นการกล่าวหานายเศรษฐา เป็นผู้ถูกร้องที่ 1 ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาหลักของคำร้องดังกล่าวที่ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องตามรัฐธรรมนูญ จึงยังมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาในวันดังกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น