xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์ลดดอกเบี้ย 0.25% รับลูกตามสั่งนายกฯ พร้อมลูบหลัง 'ธปท.'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:แบงก์ลดดอกเบี้ย 0.25% รับลูกตามสั่งนายกฯ พร้อมลูบหลัง 'ธปท.'

ความขัดแย้งระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ จากเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมาถึงเรื่องการลดดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พยายามแสดงความคิดเห็นกดดันแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อลดภาระให้กับภาคเอกชน แต่ฝั่งแบงก์ชาติไม่เห็นด้วย เพราะมองว่านอกจากไม่ช่วยลดหนี้แล้วจะยังเป็นการสนับสนุนให้คนสร้างหนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย

เมื่อแบงก์ชาติไม่สนใจเสียงของนายกฯ ทำให้นายเศรษฐา ต้องแก้ลำด้วยการเชิญผู้บริหารธนาคารพาณิชย์และผู้แทนสมาคมธนาคารไทยมาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ก่อนที่สมาคมธนาคารไทยออกแถลงการณ์ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25%สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และSME เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และมีโอกาสฟื้นตัว ปรับตัว

ทั้งนี้ ด้านหนึ่งดูเหมือนว่าแบงก์พาณิชย์จะรับลูกของรัฐบาล แต่เมื่อมองในรายละเอียดแล้ว จะพบว่าสมาคมธนาคารไทยก็ไม่ได้หักกับแบงก์ชาติเสียทีเดียว โดยนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ระบุว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นรองรับการเปลี่ยนผ่าน และมาตรการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาว สอดคล้องกับมาตรการการแก้หนี้อย่างยั่งยืน และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการระยาวในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน

ด้านนายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นว่า ธนาคารพาณิชย์สามารถลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยลูกค้าได้ ถือเป็นเรื่องของกลไกตลาดที่แต่ละธนาคารสามารถตัดสินใจดำเนินการได้เลย
กำลังโหลดความคิดเห็น