xs
xsm
sm
md
lg

รับอากาศร้อน ทะลุ 40 องศา “ทำเนียบรัฐบาล” จัดงบฯ ครึ่งล้าน “ซ่อมแอร์” ตึกไทยคู่ฟ้า พ่วงหมู่ตึกสังกัดสำนักนายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รับอากาศเมืองไทยร้อน ทะลุ 40 องศา “สำนักนายกฯ” จัดงบฯ ครึ่งล้าน บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำตึกไทยคู่ฟ้า-ตึกสันติไมตรี พร้อมหมู่ตึกบัญชาการ-ห้องพักสื่อ พ่วงซ่อมแซมแผ่นปูพื้นทางลาดขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ใหม่ทั้งหมด หลังเพิ่งปรับปรุงสนามหญ้าไปหมาดๆ

วันนี้ (3 เม.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เผยแพร่ประกาศความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567 ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งใช้งบประมาณ และ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มากกว่า 150 ล้านบาท

เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า วงเงิน 4.98 แสนบาทเศษ หรือ จ้างล้างทำความสะอาดคราบตะไคร้เชื้อราดำบนผนัง วงเงิน 4.98 แสนบาท ที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้าน้น

ล่าสุด พบว่า มีโครงการที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับตึกไทยคู่ฟ้า และหมูู่ตึกในทำเนียบรัฐบาล เช่น

โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำตึกไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ว่าจ้าง บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด วงเงิน 432,194.40 บาท

โครงการจ้างซ่อมแซมแผ่นปูพื้นทางลาดสำหรับรถยนต์ บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ว่างจ้าง บริษัท ลีออน กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ดำเนินการในวงเงิน 65,700 บาท

ยังมีโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำตึกบัญชาการ 2 และศาลาผู้สื่อข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยว่าจ้าง บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด (ให้บริการ) ดำเนินการในวงเงิน 110,424 บาท เป็นต้น.
กำลังโหลดความคิดเห็น