xs
xsm
sm
md
lg

รีดภาษีแพลตฟอร์ม ตั้งเป้า 100 ล้านบาท หวังช่วยเอสเอ็มอีไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รีดภาษีแพลตฟอร์ม ตั้งเป้า 100 ล้านบาท หวังช่วยเอสเอ็มอีไทย

โครงการเงินดิจิทัลยังไม่เกิด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่มีเงินหรือเหตุผลประการใด แต่ที่แน่ๆเวลานี้รัฐบาลเตรียมมีมาตรการเก็บภาษีเพิ่มเติม คือ การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้านำเข้า โดยไม่มีข้อยกเว้นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยการเก็บภาษีครั้งนี้เป็นการดำเนินการเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ต้องเป็นฝ่ายแบกรับภาษีดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังจะดำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้านำเข้า โดยไม่มีข้อยกเว้นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศกำหนดกติกาการส่งสินค้าข้ามพรมแดนสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ให้ยกเว้นการเก็บภาษีอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้า

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท คาดว่าจะทำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้ราว 100 ล้านบาท และกฎหมายที่จะบังคับใช้จะอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างประเทศ สอดคล้องกับกลไกการเก็บภาษีขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ (OECD) โดยการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านแพลตฟอร์ม (Vendor Collection Model) ให้แพลตฟอร์มเป็นผู้จัดส่งภาษีให้รัฐ ซึ่งเป็นกลไกที่ทั่วโลกเริ่มบังคับใช้เพื่อรองรับการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซ
กำลังโหลดความคิดเห็น