xs
xsm
sm
md
lg

SME พอใจ ภาพรวมเศรษฐกิจขาขึ้น แนะเร่งแก้ต้นทุนพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:SME พอใจ ภาพรวมเศรษฐกิจขาขึ้น แนะเร่งแก้ต้นทุนพลังงาน

เศรษฐกิจไทยเวลานี้ต้องยอมรับว่าแม้จะไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ด้านหนึ่งมีดัชนีทางเศรษฐกิจหลายตัวที่แสดงให้เห็นว่ากราฟของเศรษฐกิจกำลังผงกหัวต่อเนื่อง โดยนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) ประจำเดือนมกราคม 2567 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55.0 จากระดับ 54.3 เป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อเนื่องในธุรกิจภาคบริการ ขณะเดียวกันราคาขายสินค้าเกษตรหลายรายการทั้งกลุ่มพืชไร่และพืชสวนที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจการเกษตรขยายตัวได้ดีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในด้านต้นทุน โดยเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเป็นหนึ่งในความกังวลของผู้ประกอบการ ณ ช่วงเวลานี้ หากพิจารณาแยกตามดัชนีองค์ประกอบปัจจุบัน พบว่า องค์ประกอบด้านปริมาณการผลิต การค้า บริการ กำไร คำสั่งซื้อโดยรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 60.2 67.6 และ 62.4 จาก 57.6 66.0 และ 60.4 ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีองค์ประกอบด้านต้นทุนรวม (ต่อหน่วย) การลงทุนโดยรวม และการจ้างงาน กลับปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 37.4 52.3 และ 50.4 จาก 38.7 52.8 และ 50.5 ตามลำดับ

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า คาดว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 55.3 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มกำลังซื้อในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคบริการ และการค้าส่ง นอกจากนี้ผู้ประกอบการในภาคการค้า ภาคการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ยังคาดว่าธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น ตามคำสั่งซื้อที่เติบโตต่อเนื่องจากปัจจุบัน แต่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลด้านต้นทุนและกำลังซื้อเป็นสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้าและภาคการผลิต

SME ต้องการให้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือในการควบคุมราคาสินค้า/วัตถุดิบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยลดภาระด้านต้นทุน การลดอัตราดอกเบี้ยที่จะช่วยให้ SME มีสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและผู้บริโภคก็จะมีเงินคงเหลือเพิ่มขึ้นสำหรับการใช้จ่าย นอกจากนี้ SME ยังคงต้องการให้มีการส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ เช่น ระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การขาย การจัดการแรงงาน การส่งเสริมการจัดจ้างแรงงานที่มีทักษะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเพิ่มพื้นที่แสดงสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น