xs
xsm
sm
md
lg

พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาไทย ในวโรกาสมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาไทย ในวโรกาสมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 วาระสำคัญดังกล่าวที่หาได้ยากยิ่งสำหรับชาวพุทธในประเทศไทยกำลังจะมาถึง เมื่อรัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายังประเทศไทยทั้งที่เป็นสมบัติของชาติที่ชาวอินเดียหวงแหนอย่างยิ่ง

และไม่เคยมีการอัญเชิญออกนอกประเทศแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่อินเดียได้เอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 2490 เป็นต้นมา

แต่ด้วยความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศไทยที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน รวมทั้งในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษาในปีนี้

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งถูกค้นพบที่เมืองกบิลพัทธและได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์และโบราณคดีแล้วว่า เป็นพระบรมสารีริกธาตุของแท้ก่อนที่รัฐบาลจะนำไปประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี จะได้รับการอัญเชิญมายังประเทศไทยพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุของพระสาลีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นอัครมหาสาวกของพระพุทธเจ้าและถูกค้นพบที่มหาสกูปซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้เมื่อ 2,300 ปีที่แล้ว

การเสด็จมาประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อประดิษฐาน ณ มหามณฑป มณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม เพื่อให้ชาวไทยได้กราบสักการะ

จากนั้นจะเคลื่อนภาคเหนือเพื่อประดิษฐาน ณ กรมสำรวจอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 8 มีนาคม เพื่อให้ชาวพุทธในภาคเหนือได้กราบสักการะ ก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุไปสู่ภาคอีสาน ประดิษฐาน ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ให้คนในภูมิภาคนั้นได้บูชาสักการะตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 13 มีนาคม

และพระบรมสารีริกธาตุจะเสด็จลงไปสู่ภาคใต้ประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 15 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม เพื่อให้ชาวไทยในภาคใต้ได้กราบสักการะเช่นกัน 
เรียกได้ว่า พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์พระธาตุจะถูกอัญเชิญไปทั่วทั้งประเทศไทย ให้คนใน 4 ภูมิภาคได้บูชาสักการะกันอย่างทั่วถึงทั่วหน้าทีเดียว นับว่า เป็นบุญกุศลเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง ที่พวกเราชาวไทยจะได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแท้ ๆ พระบรมสารีริกธาตุส่วนดั้งเดิมจริง ๆ กับพระอรหันตธาตุทั้งพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะที่เสด็จมาเยือนเมืองไทยชั่วคราวเพื่อให้เราบูชาสักการะได้เป็นกุศลเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไป
กำลังโหลดความคิดเห็น