xs
xsm
sm
md
lg

ส.ว.เปิด 7 ประเด็น ซักฟอกรัฐบาลเพื่อไทย ย้ำ เปิดอภิปรายให้ชี้แจง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ส.ว.เปิด 7 ประเด็น ซักฟอกรัฐบาลเพื่อไทย ย้ำ เปิดอภิปรายให้ชี้แจง


นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เปิดเผยผ่านการให้สัมภาษณ์ในรายการ Politicize บ้าการเมือง ถึงความคืบหน้าในการขอเปิดอภิปรายรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 153 โดยไม่ลงมติว่า ขณะนี้การยกร่างญัตติดังกล่าวได้ดำเนินการแล้ว โดยครอบคลุมทั้งหมด 7 ประเด็น ประกอบด้วย

1.ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องการฟังแนวทางการทำงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการเงินดิจิทัล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 2.ปัญหากระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ถือว่าเป็นกรณีที่มีหลายฝ่ายติดตาม โดยเฉพาะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ที่ยังไม่มีความชัดเจนและการปฎิบัติต่อนักโทษตามคำพิพากษาแตกต่างกัน ซึ่งส่วนตัวคิดว่าโดยหลักไม่ควรมีใครได้สิทธิพิเศษ ซึ่งเวทนี้จะเป็นพื้นที่ให้รัฐบาลได้เข้ามาชี้แจง การปราบปรามการทุจริต การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย

นายดิเรก กล่าวอีว่า 3.ปัญหากิจการพลังงาน รัฐบาลยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้า ซึ่งมีคำถามว่ารัฐบาลจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืนอย่างไร โดยเฉพาะการกำหนดราคาพลังงานที่มีความเหมาะสม 4.ปัญหาการศึกษาและสังคม ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษายังค้างการพิจารณาของสภา ต้องการถามว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร รวมไปถึงความชัดเจนในการจัดการหนี้สินของครู 5.ปัญหาการต่างประเทศและการท่องเที่ยว ต้องสอบถามถึงการวางตัวเป็นกลางในเวทีต่างประเทศของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประเทศ

6.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้กำลังจะกลัดกระดุมผิดภายหลังมีความพยายามในการทำประชามติ ซึ่งมีปัญหาว่าจะตั้งคำถามประชาชนอย่างไร เพราะรัฐบาลยังไม่เคยชี้แจงต่อประชาชนถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีเจตนาต้องปราบการทุจริตและควบคุมการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็สามารถการตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองได้สำเร็จหลายกรณี จึงสงสัยว่าจะแก้ไขทำไม หรือเป็นเพราะต้องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างนั้นใช่หรือไม่ ดังนั้น ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรต้องระบุเหตุผลให้ถูกต้องด้วย

และ 7. การปฏิรูปประเทศ ซึ่งจากการทำงานของวุฒิสภาในเรื่องนี้ที่ผ่านมาเห็นว่ารัฐบาลกำลังมองข้ามการปฏิรูปประเทศ ทำให้ประเทศเสียโอกาสที่ดีไป

นายดิเรก ปิดท้ายว่า การอภิปรายครั้งนี้ต้องนำปัญหามาบอกให้รัฐบาลดำเนินการ หลายเรื่องถ้าทำเร็วประชาชนจะได้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสที่ประชาชนได้รับฟังคำตอบจากรัฐบาล ถ้าเรื่องไหนรัฐบาลตอบวุฒิสภาไม่ได้ก็ต้องยอมรับและถอยหลังออกมา เพราะการเมืองไม่จำเป็นฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดชนะทุกเรื่องเท่านั้น โดยควรเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง เชื่อว่าจะมีทางออกเสมอ
กำลังโหลดความคิดเห็น