xs
xsm
sm
md
lg

อสส. "อำนาจ" จ่อลาออก มีปัญหาด้านสุขภาพ จับตา 8 รองได้ชิงเก้าอี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



อสส. "อำนาจ" จ่อลาออก มีปัญหาด้านสุขภาพ จับตา 8 รองได้ชิงเก้าอี้

จับตากระบวนการเปลี่ยนถ่ายอำนาจอัยการสูงสุด 8 แคนดิเดท พร้อมชิงตำแหน่ง ไม่ยึดอาวุโสเป็นหลักเหมือนในอดีต

ความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เริ่มเป็นที่สนใจในเวลานี้อยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ที่เริ่มมีรายงานว่าอาจเริ่มกระบวนการพิจารณาถึงบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ตั้งแต่หัววัน ภายหลังนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด มีอาการป่วยและกำลังจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งดังกล่าวช่วงเดือนกันยายนนี้

ตอนนี้ นายอำนาจให้ความสำคัญกับการดูแสสุขภาพมาก จะทำงานอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ มีความเป็นไปได้มากที่อสส.คนปัจจุบันจะลาออกก่อน รอว่าการตรวจร่างกายเมื่อวันอังคารที่9 มกราคมผลจะออกมาอย่างไร

สำหรับสาเหตุที่บอกว่าน่าติดตามการแต่งตั้งอัยการสูงสุดครั้งต่อไป เพราะกติกาในการแต่งตั้งอัยการสูงสุดไม่เหมือนกับในอดีต โดยเดิมการแต่งตั้งอัยการสูงสุดนั้นจะให้น้ำหนักกับความอาวุโสเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดลำดับอาวุโสจะเริ่มต้นตั้งแต่การสอบเข้าคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เพื่อตัดปัญหาไม่ให้เกิดการใช้ระบบอุปถัมภ์

แต่กติกาปัจจุบันภายใต้ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ.2566 ได้นำเรื่อง ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติการปฎิบัติราชการและพฤติกรรมทางจริยธรรมเข้าพิจารณาควบคู่กับกับความอาวุโส

โดยข้อ 17 ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่า การแต่งตั้งข้าราชการอันการให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ให้ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดเรียงตามลำดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 8 รายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ส่งให้ให้อัยการสูงสุดเสนอประธานคณะกรรมการอัยการ พิจารณา ในการเสนอขื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอัยการ ให้ประธานคณะกรรมการอัยการ เป็นผู้เสนอ โดยคำนึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้น

ด้วยระเบียบดังกล่าว เท่ากับว่าแคนดิเดททั้ง 8 คนที่เป็นรองอัยการสูงสุดในปัจจุบัน มีลำดับไหล่เท่ากัน แม้ว่ารองอัยการสูงสุดคนใดจะมีอาวุโสมากกว่าก็ตาม ซึ่งปัจจุบันรองอัยการสูงสุดทั้ง 8 คน ประกอบด้วย นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ นายศักดา ช่วงรังษี นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ นายอดิศร ไชยคุปต์ นายสุรจิต พัฒนสาร นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ นายจิระประวัติ แบบประเสริฐ
********Logo
กำลังโหลดความคิดเห็น