xs
xsm
sm
md
lg

เงินดิจิทัลเดินหน้า กฤษฎีกาไฟเขียว ไปจบที่ศาล รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เงินดิจิทัลเดินหน้า กฤษฎีกาไฟเขียว ไปจบที่ศาล รธน.


นับเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นสำหรับโครงการเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลชุดนี้ ภายหลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือความคิดเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งเห็นว่าไม่ได้มีข้อติดขัด แต่ตามกระบวนการจะต้องรับฟังความคิดเห็นต่อไป ซึ่งคาดว่าภายใน 2 วันจะแถลงถึงขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

โดยก่อนหน้านี้นายเศรษฐา ประกาศเดินหน้านโยบายดังกล่าวพร้อมกับเตรียมการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ท่ามกลางเสียงท้วงติงจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภา และ ส.ส.ในส่วนของฝ่ายค้าน ที่มองในประเด็นเดียวกันว่าการกู้เงินในลักษณะดังกล่าว อาจขัดต่อมาตรา 53 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เป็นเพราะการกู้เงินของรัฐบาลยังไม่เข้าลักษณะของการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศตามมาตราดังกล่า ที่ระบุว่า "การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน"

ขณะที่ แม้จะมีเสียงท้วงติงจากหลายฝ่ายแต่รัฐบาลยังคงเลือกที่จะเดินหน้าต่อไป โดยคาดว่าในช่วงต้นปีนี้จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจาณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อสภาฯให้ความเห็นชอบ จะต้องส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป และเหนืออื่นใดยังมีขั้นตอนการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

โดยการเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้ ส.ส. ส.ว. หรือส.ส.และส.ว.รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ยื่นเสนอต่อประธานสภา ประธานวุฒิสภา หรือ ประธานรัฐสภา เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
*****
Sondhi X
กำลังโหลดความคิดเห็น