xs
xsm
sm
md
lg

เปิดลับ วันพักโทษ ทักษิณ น.ช.เทวดา 18 ก.พ.หรือ 1 ก.ค.67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เปิดลับ วันพักโทษ ทักษิณ น.ช.เทวดา 18 ก.พ.หรือ 1 ก.ค.67

นอกจากรัฐบาล โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เตรียมจัดการให้ นายทักษิณ ชินวัตร ได้รักษาตัวนอกคุกเกิน 120 วันแล้ว

โดยมีสตอรี่เรื่องความเห็นแพทย์ตำรวจ กับแพทย์ราชทัณฑ์ โน่นนี่นั่น มาประกอบพอเป็นพิธีกรรม
กระบวนการของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แสดงออกชัดเจน เพื่อช่วยกันทำอย่างไรก็ได้ ทุกวิถีทาง เพื่อยื้อให้นานที่สุด

ให้นายทักษิณได้นอนสบายๆ อยู่บนชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ

อีกกระบวนการหนึ่งที่กำลังดำเนินการคู่ขนาน กับการรักษาตัวนอกเรือนจำ ก็คือ ผลักดันการลดโทษให้นายทักษิณ เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้

มีข้อมูลเรื่อง “การพักการลงโทษ กรณี น.ช.ทักษิณ ชินวัตร” ที่รายละเอียด ตามระเบียบหลักเกณฑ์ระบุขั้นตอนต่างๆ ไว้ดังนี้

ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้น น.ช.ทักษิณ ได้รับการจัดชั้นเป็นชั้นกลาง เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 66 หากมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับการเลื่อนชั้นจาก ชั้นกลาง เป็นชั้นดี ในสิ้นเดือน มิ.ย. 67 มีผล ณ วันที่ 1 ก.ค. 67

ประเด็นการพักการลงโทษ
การพักการลงโทษ “กรณีปกติ” น.ช.ทักษิณจะเข้าเกณฑ์พักการลงโทษ ในชั้นดี ในวันที่ 18 มิ.ย. 67 (1/5 ของกำหนดโทษ) ตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ฯ ข้อ 42 (3)
แต่เนื่องจาก น.ช. ทักษิณจะได้รับการเลื่อนชั้น จากชั้นกลางเป็นชั้นดี ในวันสิ้นเดือน มิ.ย. 67 จึงมีผลทำให้ได้รับพักการลงโทษ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป

การพักการลงโทษ “กรณีมีเหตุพิเศษ” โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 1 ใน 3 แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
(พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 มาตรา 52 (7) พักการลงโทษ เมื่อนักโทษเด็ดขาด ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือหนึ่งในสามของกำหนดโทษ ตามหมายศาลในขณะนั้น แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า)

ซึ่งในกรณีของ น.ช. ทักษิณจะได้รับพักการลงโทษ ต่อเมื่อจำคุกมาแล้ว 6 เดือน ซึ่งจะเข้าเกณฑ์การพักโทษ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ หาก น.ช.ทักษิณ ขอพักการลงโทษในกรณีอายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีผลการประเมิน ตามแบบประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน กรมอนามัย มีค่าคะแนนไม่เกิน 11 คะแนน
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (พยาบาลเรือนจำ เป็นผู้ทำการประเมิน และรับรองโดยผู้บัญชาการเรือนจำ)

หรือ หากขอพักการลงโทษในกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง จะต้องมีแพทย์ จำนวน 2 คน ตรวจรับรองความเจ็บป่วยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น โรคไตวายเรื้อรัง ที่มีการล้างไตทางช่องท้อง โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย เป็นต้น

จากเอกสารวิเคราะห์ได้ไม่ยากว่า น.ช.ทักษิณ จะขอนอนรักษาตัวที่ รพ.ตำรวจต่อไป จนกระทั่งถึงเกณฑ์ได้รับการพักโทษ ก็จะได้เวลากลับไปนอนบ้านตามที่เคยประกาศไว้ “ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว” นั่นเอง
****
Sondhi X
กำลังโหลดความคิดเห็น