xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพล เผย เชื่อเศรษฐาอยู่ยาว การเมืองยังวุ่นไม่เลิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นิด้าโพล เผย เชื่อเศรษฐาอยู่ยาว การเมืองยังวุ่นไม่เลิก
สถานการณ์ทางการเมืองกำลังร้อนแรง หลังจากเกิดประเด็นร้อนต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ หรือ ความเคลือบแคลงเกี่ยวกับสถานะของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์เกิน 120 วัน จนเริ่มทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหนาหูมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิการเมืองเริ่มสูงขึ้น ทำให้เริ่มมีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนออกมาให้เห็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในปี 2567” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 45.65 เขื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองตลอดปี จะมีความวุ่นวายเหมือนเดิม

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี 2567 พบว่า ร้อยละ 39.16 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสินจะอยู่ยาวตลอดทั้งปี รองลงมา ร้อยละ 20.46 ระบุว่า รัฐบาลนายกเศรษฐา ทวีสินจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี มีเพียงร้อยละ 7.86 ที่ระบุว่า นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน จะเปิดทางให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีแทน

ขณะที่ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่า ร้อยละ 35.65 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 31.22 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะแย่เหมือนเดิม เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปในสังคมไทย ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่า ร้อยละ 31.98 ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทย จะดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 31.76 ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทย จะแย่เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ปี 2566 โดยพบว่านายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ 39.40 รองลงมา คือ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 22.35
********
Sondhi X
กำลังโหลดความคิดเห็น