xs
xsm
sm
md
lg

‘ทวี สอดไส้’ ตีกรรเชียง อุ้มทักษิณ กลับบ้าน ยืมปากศรีธนญชัย ยื้อเวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:‘ทวี สอดไส้’ ตีกรรเชียง อุ้มทักษิณ กลับบ้าน ยืมปากศรีธนญชัย ยื้อเวลา


พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เจ้าของฉายา 'ทวี สอดไส้' กำลังกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตก ภายหลังพยายามตีกรรเชียงหลบเลี่ยง เรื่องการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานเกิน 120 วันของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

โดยทวี สอดไส้ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าทุกอย่างต้องตามการเสนอรายงานของกรมราชทัณฑ์มาให้พิจารณาก่อน จากนั้นถึงจะดำเนินการตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงว่าการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 ต่อไป

ตามระเบียบกำหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นสำคัญ ซึ่งไม่ใช่แพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์

แต่ประเด็นสำคัญของการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่ที่การส่งสัญญาณถึงการตีความคำว่า "เกิน 120 วัน" โดยพ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ยอมรับว่าจำนวนวันรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ของนายทักษิณนั้นเกินกำหนด

แต่กรอบเวลาเกิน 120 วัน กฎกระทรวงก็ไม่ได้กำหนดกรอบ สามารถเกิน 120 วันได้เท่าใด อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่องนี้จะทำให้เร็วที่สุด

จากท่าทีของทวี สอดไส้ส่งผลให้เกิดเสียงวิจารณ์พอสมควร เพราะเสมือนเป็นส่งสัญญาณว่าแม้จะเกิน 120 วันแล้ว แต่กรมราชทัณฑ์ก็สามารถพิจารณาถึงความเหมาะสมได้อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากกฎกระทรวงระบุแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

เมื่อกรมราชทัณฑ์ไม่เสนอรายงานขึ้นมาเท่ากับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงในฐานะที่ต้องลงนามรับทราบตามกฎกระทรวง ก็ยังไม่ต้องรับเผือกร้อนชิ้นนี้ เรียกได้ว่าสามารถประวิงเวลาไปได้เรื่อยๆ นั่นเอง

ต้องรอดูว่าสถานการณ์แบบนี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม จะเป็นเดอะแบกรับหน้าเรื่องไปได้อีกนานแค่ไหน เพราะยิ่งนานวันเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาลในระยะยาวอย่างคาดไม่ถึง

ถึงเวลานั้นนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คงไม่อาจลอยตัวเหนือปัญหานี้ได้เหมือนที่ผ่านมา
*****
Sondhi X
กำลังโหลดความคิดเห็น