xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ลาวเข้มงวด! สั่งเฝ้าระวังโรค "ฝีดาษลิง" หลังพบผู้ป่วยรายแรกติดจากประเทศใกล้เคียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ข่าวการพบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายแรกในลาว ที่สื่อมวลชนลาวต่างพากันเผยแพร่ในวันนี้
MGR Online - กระทรวงสาธารณสุขลาวสั่งเฝ้าระวังเข้มงวด หลังพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรายแรกที่ได้รับเชื้อมาจากประเทศใกล้เคียง ย้ำโรงพยาบาลรัฐ คลินิกเอกชนหากพบผู้ต้องสงสัยให้รีบรายงาน เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันโดยด่วน

วันนี้ (19 ก.ย.) กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้งการ เลขที่ 1045/สท. เรื่องการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษลิง หรือ Monkey Pox (Mpox) มีเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากมีการยืนยันว่าได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงรายแรกในลาว โดยมีประวัติการได้รับเชื้อมาจากประเทศใกล้เคียง ประกอบกับ มีการเดินทางเข้าออกประเทศของประชาชนลาว นักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียงและประเทศที่พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้ว ทำให้ลาวมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแจ้งมายังแผนกสาธารณสุขของทุกแขวง และนครหลวงเวียงจันทน์ ให้เข้มงวดในการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษลิงในกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาในลาว โดยเฉพาะแขวงที่มีชายแดนติดกับประเทศที่พบการระบาดแล้ว โดย

1.ให้แต่ละแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในพื้นที่ของตน กำหนดทิศทาง เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และรับมือ กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่

2.ให้โรงพยาบาลประจำแขวง เมือง และสถานที่บริการสาธารณสุข รวมถึงห้องตรวจโรคเอกชนเพิ่มความเอาใจใส่ เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการไข้ ผิวเป็นตุ่ม ถ้าพบกรณีต้องสงสัยให้รีบรายงาน และเก็บตัวอย่างส่งไปศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาแห่งชาติ เพื่อตรวจยืนยันโดยด่วนที่สุด

3.ตรวจความพร้อมของห้องวิเคราะห์ อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างที่มีอยู่ในแต่ละแขวง เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ยืนยันและแจ้งผลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและรับประกันความถูกต้อง

4.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การรักษา การป้องกัน และการเก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะแขวงที่มีด่านสากล และมีความเสี่ยง

5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ให้รับรู้ เข้าใจถึงผลร้าย และวิธีป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษลิง

หนังสือแจ้งการของกระทรวงสาธารณสุขลาว
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในเอกสารไม่ได้ให้รายละเอียดของผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรายแรกของลาวว่าตรวจพบในพื้นที่ใด และผู้ป่วยได้รับเชื้อมาจากประเทศใด

โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่ติดเชื้อมาจากไวรัสกลุ่ม Orthopoxvirus ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ โดยพบเชื้อในสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ที่มีฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระแต แต่พบครั้งแรกในลิง จึงถูกตั้งชื้อเป็นโรคฝีดาษลิง สำหรับในคนพบการระบาดของโรคฝีดาษลิงอยู่ในหลายพื้นที่ของแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ก่อนจะแพร่ออกมายังพื้นที่อื่น

ผู้ป่วยฝีดาษลิงจะมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ปวดกระบอกตา มีตุ่ม ผื่นขึ้นตามร่างกาย การแพร่ระบาดของฝีดาษลิงมักเกิดจากการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อเป็นหลัก และเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิต 1-2%

เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน แถลงว่า ได้ปรับการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงขึ้นสู่ category B ซึ่งเป็นระดับเดียวกับโรคโควิด-19 โรคเอดส์ และโรค SARS เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อแล้วในกว่า 20 มณฑลทั่วประเทศ หลังจากพบผู้ป่วยนำเข้ารายแรกเมื่อเดือนกันยายน 2565 ปัจจุบัน จีนพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงทั่วประเทศ 501 ราย ทั้งหมดมีอาการไม่รุนแรง และยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ส่วนในไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยฝีดาษลิงแล้ว 217 ราย เป็นชาวต่างชาติ 30 ราย คนไทย 187 ราย อายุเฉลี่ย 20-64 ปี โดยพบทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยว และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีผู้ป่วยฝีดาษลิงในไทยเสียชีวิตเป็นรายแรก โดยผู้ป่วยได้ติดเชื้อ HIV ร่วมอยู่ด้วย แต่ไม่ได้รับการรักษาทำให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ.
กำลังโหลดความคิดเห็น