xs
xsm
sm
md
lg

เปิดภาพประวัติศาสตร์ "เขาคลังนอก" เมืองโบราณศรีเทพ ช่วงขุดค้น ปี 2551

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ชวนชมภาพประวัติศาสตร์ "เขาคลังนอก" ในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ในช่วงที่มีการขุดค้นในปี 2551 จากเนินดินกลางป่า กลายมาเป็นโบราณสถานสำคัญเตรียมเป็นมรดกโลก

เขาคลังนอกในปัจจุบัน

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
เพจ "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ" เปิดภาพประวัติศาสตร์ "เขาคลังนอก" ในช่วงที่เริ่มมีการขุดค้นโบราณสถานสำคัญแห่งนี้ โดยมีข้อความว่า 

"เปิดภาพประวัติศาสตร์ ขุดค้นเขาคลังนอก ปี 2551
เขาคลังนอกเป็นสถูปหรือเจดีย์ในศิลปะทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปี 2506 และดำเนินการขุดค้นขุดแต่งในปี 2551 บูรณะเสร็จในปี 2555"

โดยในภาพจะเห็นเป็นเพียงเนินดินที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ จากนั้นจึงเริ่มมีเจ้าหน้าที่มาขุดค้นและขุดแต่งเขาคลังนอก จนค่อยๆ เผยโฉมความงามออกมา กลายเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่และสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ รวมถึงยังพบโบราณวัตถุอีกจำนวนหนึ่ง

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
สำหรับ “โบราณสถานเขาคลังนอก” ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพไปทางทิศเหนือ ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี ตัวฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยศิลาแลง มีบันไดขึ้นทั้ง 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยเจดีย์บริวารประจำทิศ 4 ด้าน ด้านละ 3 ชั้น

ด้านบนฐานชั้นที่ 2 เป็นลานประทักษิณมีร่องรอยหลุมเสา ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหลังคาของระเบียงคดล้อมรอบเจดีย์ที่อยู่ตรงกลาง เจดีย์มีสภาพชำรุดมากจนไม่สามารถศึกษารูปแบบได้ ในตอนหลังมีการปิดบันไดทางขึ้น 3 ด้าน เหลือเพียงทางขึ้นด้านทิศตะวันตกเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความสำคัญทางด้านทิศตะวันตกของเขาถมอรัตน์ที่อยู่ในแกนทิศเดียวกัน สัมพันธ์กับความเชื่อในแนวคิดของการนับถือภูเขาศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของเมืองไทย ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลในวันที่ 18-19 ก.ย.นี้

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

(ภาพจาก เพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline
กำลังโหลดความคิดเห็น