xs
xsm
sm
md
lg

พยาบาลโรคติดเชื้อร้อง "ชลน่าน" เยียวยาหลังตกหล่นขึ้นซี 8 ทั้งที่เป็นด่านหน้า "โควิด" พ้อ รพ.ชุมชนไม่ได้เลย 100%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ชมรมพยาบาลโรคติดเชื้อยินดี "ชลน่าน" รับตำแหน่งเจ้ากระทรวงหมอ เรียกร้องช่วยเยีวยาพิเศษ หลังตกหล่นบรรจุเป็นชำนาญการพิเศษหรือซี 8 ทั้งที่ "โควิด" เป็นด่านหน้าทำงานเต็มที่ พ้อ รพ.ชุมชนไม่ได้ตำแหน่งเลย 100% เหตุติดกรอบ ก.พ.ต้องมีพยาบาลลูกน้อง 4 คน แต่กรอบตำแหน่ง สธ.ให้มีแค่คนเดียว ส่วน รพ.ทั่วไปก็ได้น้อยไม่ถึง 10%เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมเครือข่ายพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) 4 ภาค เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ นพ.ชลน่านเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สธ. ชมรม สมาคม วิชาชีพต่างๆ เข้าพบแสดงความยินดี โดยกลุ่มชมรมเครือข่ายพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อฯ ได้มอบดอกกุหลาบ พร้อมเรียกร้องให้ช่วยเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ หลังประสบปัญหาการขึ้นตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือซี 8 หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) อนุมัติตำแหน่งชำนาญการพิเศษให้สำนักงานปลัด สธ. 9,277 ตำแหน่ง โดย สธ.จะมีการกระจายตำแหน่งทั่วประเทศ ในส่วนของหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ใน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน เนื่องจากในส่วนของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ.ไม่ได้รับตำแหน่งด้วย


น.ส.พัสวีนิษฐ์ มานุพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ในฐานะประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 ภาค กล่าวว่า ชมรมฯ มาแสดงความยินดี และถือโอกาสขอความช่วยเหลือเยียวยาตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ (ซี8) ให้กับพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อทั้งประเทศไทย ซึ่งมีประมาณ 900-1,000 คน ที่ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งตามที่ สธ.ร่วมกับ ก.พ.เคยประกาศให้ไว้กว่า 9 พันอัตรา


“จริงๆ ข้อมูลพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อมีประมาณ 1,032 คนทั่วประเทศ แต่เหลือที่ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้าอีกกว่า 900 คน แสดงว่าเราได้ชำนาญการพิเศษ เพียง 67 คนจาก 1 พันกว่าคน คิดเป็น 7% กว่าๆ ส่วนใหญ่เป็น รพ.ศูนย์ที่ได้ไป ส่วน รพ.ทั่วไปได้ไม่ถึง 10% ส่วน รพ.ชุมชนไม่ได้เลย 100% ขณะที่ช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมา พวกเราก็เป็นหนึ่งในด่านหน้าบุคลากรที่ทำงานดังกล่าว โดยเฉพาะ รพ.ชุมชน พวกเรามีกันเพียง 1 คนต่อ รพ.เท่านั้น แต่ต้องทำงานควบคุมโรค มีความเสี่ยงหมด” น.ส.พัสวีนิษฐ์ กล่าว


เมื่อถามกรณีการบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานโควิดช่วงแรก ได้รับการบรรจุตำแหน่งด้วยหรือไม่ น.ส.พัสวีนิษฐ์ กล่าวว่า การบรรจุโควิดรอบแรกจะเน้นไปที่น้องๆ ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ แล้วได้รับการบรรจุ แต่พวกตนเป็นพี่ๆ ทำงานควบคุมโรคติดเชื้อก็เข้าใจ เพราะพวกเราเป็นข้าราชการ เพียงแต่ความก้าวหน้าเราช้ามาก เมื่อมีการขึ้นชำนาญการพิเศษให้พยาบาลวิชาชีพ แต่ทำไมถึงลืมพวกตน


ถามว่าพยาบาลโรคติดเชื้อใน รพ.ชุมชนติดกรอบปัญหาอะไรถึงไม่ได้ชำนาญการพิเศษ น.ส.พัสวีนิษฐ์ กล่าวว่า ติดเรื่องเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนดว่า ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง สวนทางกรอบอัตรากำลังที่ สธ.กำหนด เช่น รพ.ชุมชนกำหนดมีพยาบาลวิชาชีพเพียง 1 คน ทำให้ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา อีกอย่าง คือ กรอบอัตรากำลังของ ICN ถูกกำหนดโดยกองการพยาบาลและสภาการพยาบาลให้มี ICN จำนวน 1 คนต่อคนไข้ 200 เตียง ถ้ารพ.ไหนขนาดเล็กน้อยกว่า 200 เตียงได้ ICN แค่ 1 คน ทั้งนี้ จากการปรึกษานักกฎหมายระบุว่า เกณฑ์ต่างๆ เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งจริงๆ รพ.ชุมชน รับผิดชอบ รพ.ทุกหน่วยงาน 10 หน่วยงานขึ้นไปให้นำมานับกรอบได้ ซึ่งพวกตนทำงานเกิน 10 หน่วยงาน เพราะทำทั้งในและนอก รพ. เช่น งานใน รพ.สต.โดยพวกตนต้องไปนิเทศก์ ไปกำกับคุณภาพมาตรฐาน ไม่ใช่ทำงานแค่ รพ. อย่างอำเภอ 1 แห่งมี พยาบาล ICN 1 คนก็จะดู รพ.สต.ทั้งอำเภอ ดังนั้น จึงมาขอความกรุณาช่วยเหลือเยียวยาพวกเราพยาบาล ICN


“พวกเรามาขอความช่วยเหลือในการเยียวยาเรื่องนี้ หากเป็นไปได้อยากขอให้มีการนำพยาบาล ICN ที่ตกหล่นจากกรอบการพิจารณาเลื่อนเป็นพยาบาลชำนาญการพิเศษให้ได้ความก้าวหน้าทันกับกลุ่มพยาบาลที่ได้เลื่อนซี 8 รอบนี้อีกกว่า 9 พันคน ซึ่งเราไม่ได้ไปลิดรอนสิทธิของคนอื่น เราขอเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งท่านรัฐมนตรีชลน่าน ท่านบอกว่าจะรับไว้พิจารณา เพราะพยาบาล ICN มีความสำคัญในเรื่องการควบคุมโรคติดเชื้อในรพ. และจะพิจารณาหาทางช่วยเหลือ” น.ส.พัสวีนิษฐ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น