xs
xsm
sm
md
lg

ฮือฮา! โคราชพบ “ศิวลึงค์” สภาพสมบูรณ์สวยงาม ที่ “ปราสาทบ้านบุใหญ่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


โคราชพบ “ศิวลึงค์” สภาพสมบูรณ์สวยงาม ที่ “ปราสาทบ้านบุใหญ่”  (ภาพจาก : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา)
พิพิธภัณฑ์ฯ พิมาย เผยข่าวดี มีการค้นพบ “ศิวลึงค์” สภาพสมบูรณ์สวยงามที่ “ปราสาทบ้านบุใหญ่” อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการพบหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสำคัญ ซึ่งทางสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา จะได้ศึกษาและนำเสนอข้อมูลต่อไป

เพจ Phimai National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เปิดเผยข่าวดีถึงการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสำคัญ คือ “ศิวลึงค์” สภาพสมบูรณ์สวยงามมากที่ “ปราสาทบ้านบุใหญ่” โดยเพจดังกล่าวระบุว่า

จากการดำเนินงานทางโบราณคดีในโครงการขุดแต่งโบราณสถานปราสาทบ้านบุใหญ่ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสำคัญ นั่นคือ ศิวลึงค์ ซึ่งมีสภาพสมบูณ์ สวยงามเป็นอย่างมาก !!

โคราชพบ “ศิวลึงค์” สภาพสมบูรณ์สวยงาม ที่ “ปราสาทบ้านบุใหญ่” (ภาพจาก : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา)
ปราสาทบ้านบุใหญ่ เป็นปราสาทสร้างจากหินทราย จากการขุดศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะพบศิวลึงค์ ที่บ่งบอกว่าปราสาทบ้านบุใหญ่นั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์มาก่อนแล้วยังพบโกลนทับหลัง(ทับหลังที่ยังสลักไม่เสร็จ อยู่ในระหว่างการขึ้นรูป) อายุราวพุทธศตศตวรรษที่ 16-17 ชิ้นส่วนเสาประดับกรอบประตู และหลักฐานต่างๆอีกมายมาก ซึ่งทางสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา จะได้ศึกษาและนำเสนอข้อมูลต่อไป โดยข้อมูลต่างๆที่ได้ศึกษาไปนี้จะนำมาสู่แนวทางในการบูรณะปราสาทบ้านบุใหญ่ให้สวยงามและเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนสูงเนินและคนไทยสืบไป

ขอบคุณภาพการขุดค้นจาก กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา


โคราชพบ “ศิวลึงค์” สภาพสมบูรณ์สวยงาม ที่ “ปราสาทบ้านบุใหญ่” (ภาพจาก : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา)
นอกจากนี้บริเวณปราสาทบ้านบุใหญ่ยังมีการขุดพบ ทับหลังลายสิงห์ ถือท่อนพวงมาลัย ในสภาพสมบูรณ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเคียงคู่กับปราสาทบ้านบุใหญ่

ศิวลึงค์จากปราสาทบ้านบุใหญ่ (ขวาสุด) ซึ่งทางกรมศิลปากรจะทำการอนุรักษ์เบื้องต้นต่อไป (ภาพจาก : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา)

โคราชพบ “ศิวลึงค์” สภาพสมบูรณ์สวยงาม ที่ “ปราสาทบ้านบุใหญ่” (ภาพจาก : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา)


กำลังโหลดความคิดเห็น