xs
xsm
sm
md
lg

"หมอธีระวัฒน์" เผยสาเหตุ 'ฝุ่นควันภาคเหนือ' มาจากการเผาป่าปลูกข้าวโพด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยสาเหตุฝุ่นควันภาคเหนือ หลังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐเข้ามาศึกษาวิจัยและเริ่มฟันธงว่าแท้จริงปัญหาหลักเกิดจากการเผาป่าปลูกข้าวโพดส่งบริษัทยักษ์

วันนี้ (15 มี.ค.) เพจ "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" หรือ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์​สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ระบุข้อความว่า "ฝุ่นควัน จากไหน? 8-9 ปีที่แล้ว เชียงใหม่เรามีปัญหาฝุ่นควันค่อนข้างรุนแรง สังคมต่างก็พากันชึ้เป้าไปที่ พ่อค้าแม่ขายหมูปิ้ง ชาวบ้านที่เผาป่าเอาผักหวาน เห็ดถอบ รถควันดำ

ต่อมามหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐเข้ามาศึกษาวิจัยและเริ่มฟันธงว่าแท้จริงปัญหาหลักเกิดจากการเผาป่าปลูกข้าวโพดส่งบริษัทยักษ์ บริษัทยักษ์ก็ออกมาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและประกาศจะไม่รับซื้อข้าวโพดจากไร่ที่มีการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพด งานวิจัยที่ออกมาก็หนักไปในแง่มุมวิทยาศาสตร์และผลต่อสุขภาพ แต่ไม่มีการชี้เป้าไปถึงแหล่งต้นตอที่ชัดเจน มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่า

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน 
จำนวน 1,533 จุด ในขณะที่พม่ายังนำโด่งจำนวน 5,743 จุด ลาว 2,412 จุด กัมพูชา 1,622 จุด เวียดนาม 396 จุด และมาเลเซีย 33 จุด ในช่วงปี 2558-2563 พื้นที่ป่า 10.6 ล้านไร่ในประเทศที่อยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงถูกทำลายและกลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด ในจำนวนนี้ราว 5.1 ล้านไร่อยู่ในประเทศลาวตอนบน รองลงมาคือรัฐฉานของเมียนมา (2.9 ล้านไร่) และภาคเหนือตอนบนของไทย (2.5 ล้านไร่) ในปี 2564 ประเทศไทยนำเข้าข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสัตว์รวม 1.83 ล้านตัน มูลค่า 407.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแหล่งนำเข้ามากที่สุดคือพม่า มีปริมาณนำเข้า 1.79 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 97.8% ของปริมาณการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย พื้นที่ปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่ของพม่า (56%) อยู่ในรัฐฉาน ซึ่งเป็นบริเวณติดกับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่กำลังเผชิญฝุ่นพิษจนหลายจังหวัดติดอันดับพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลกไปแล้วในปัจจุบัน ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่สำคัญในพม่าคือบริษัทยักษ์รูปสุดท้าย nasa firemap วันที่ 15/3/66 06.42


กำลังโหลดความคิดเห็น