xs
xsm
sm
md
lg

นายหน้าแรงงานเชียงใหม่เดือดร้อนซ้ำ จนท.ลดทำบัตรต่างด้าวเหลือแค่วันละ 50 คนหลังโดนคุ้ยเรื่องเงินกินเปล่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เชียงใหม่ - นายหน้าแรงงานต่างด้าวเชียงใหม่เดือดร้อนซ้ำ จนท.สั่งจำกัดและลดจำนวนการทำบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวลงเหลือเพียงวันละ 50 คนเท่านั้นจากปกติวันละ 300 คน หลังมีการเปิดโปงขบวนการเรียกเก็บเงินกินเปล่าหัวละ 300-400 บาท อ้างเหตุผลกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ต้องโร่เข้าร้อง “ปลัดจอมแฉ” ช่วยด้วย


รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (25 ม.ค. 66) ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ บัณฑิตอาภรณ์ ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าแรงงานต่างด้าว เข้าพบนายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอสันทราย ในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติราชการแทนในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว เพื่อร้องขอความช่วยเหลือว่าขณะนี้ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินกินเปล่าในระหว่างขั้นตอนการทำบัตรแรงงานต่างด้าว ปรากฏว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำหน้าที่จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีการจำกัดและลดจำนวนการทำบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวลงเหลือเพียงวันละ 50 คนเท่านั้น จากปกติที่ทำได้วันละ 300 คน

โดยทางเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลอ้างว่ากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ซึ่งการจำกัดจำนวนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาติดต่อทำบัตรในแต่ละวัน รวมทั้งกำหนดเวลาที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.พ. 66 ด้วย ซึ่งเบื้องต้นทางนายบุญญฤทธิ์มีความเห็นว่าการลดจำนวนการทำบัตรในแต่ละวันลงนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อแรงงานต่างด้าวผู้ขอทำบัตร อีกทั้งการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วย จึงทำหนังสือรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นแจ้งให้ทางจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ทราบเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้ นายกิตติเปิดเผยว่า การจำกัดและลดจำนวนการทำบัตรดังกล่าวลงนั้น สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่แรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละวันมีแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเข้าจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวเป็นจำนวนมาก โดยหลายคนต้องเดินทางมาไกลจากต่างอำเภอ ทั้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อย เมื่อเดินทางมาถึงแล้วปรากฏว่าไม่สามารถทำบัตรได้ ทำให้ได้รับความเสียหายกับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งนายหน้าและนายจ้างที่พามาด้วย ซึ่งเห็นว่าการที่ลดและจำกัดจำนวนการทำบัตรให้เพียงวันละ 50 คนนั้น เป็นจำนวนที่น้อยเกินไปและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเลย ซึ่งอย่างน้อยควรทำบัตรให้ได้วันละ 300 คน จึงอยากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้โดยด่วน

ด้านนายบุญญฤทธิ์เปิดเผยว่า เมื่อได้รับคำร้องจากนายหน้าแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เบื้องต้นตัวเองในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ช่วยเขียนคำร้องทุกข์ให้นายหน้าแรงงานต่างด้าวเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันตัวเองจะได้ทำหนังสือถึงสำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน เป็นการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวของจังหวัดเชียงใหม่ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1. กรณีที่ปรากฏว่ามีการเรียกรับเงินโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และ 2. ขอให้มีการนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตลอดจนคณะรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย เพราะการดำเนินการนี้เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมามีการปล่อยปละละเลยทำให้เกิดปัญหาขึ้น จึงอยากให้ทราบและพิจารณาแก้ไขโดยเร็วที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น