xs
xsm
sm
md
lg

ที่ดิน จ.กระบี่ แจงเอกสารสิทธิที่ดิน “เกาะนุ้ยนอก” ออกมาจาก ส.ค.1 ด้วยการเดินสำรวจ พร้อมตรวจสอบต่อที่มา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กระบี่ – ที่ดินกระบี่ แจงที่มาเอกสารสิทธิที่ดิน เกาะนุ้ยนอก เนื้อที่ 5 ไร่ ที่มีการร้องเรียน ออกเอกสารสิทธิจาก ส.ค.1 ที่ระบุทำประโยชน์ด้วยการปลูกมะพร้าว ด้วยการเดินสำรวจ พร้อมเร่งตรวจสอบที่มา ส.ค.1 มีการทำประโยชน์และเป็นที่สาธารณะหรือไม่


จากกรณีที่ตัวแทน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอเกาะลันตา เพื่อให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดิน หรือ โฉนดที่ดิน บนพื้นที่เกาะนุ้ยนอก หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา เนื้อที่กว่า 5 ไร่ และมีการประกาศขายไร่ละ 20 ล้านบาท ทั้งที่เกาะดังกล่าวไม่เคยมีหลักฐานของการอยู่อาศัยและไม่เคยมีการครอบครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

นายวิสิทธิ์ โชคชัย เจ้าพนักงานที่ดิน จ.กระบี่
ความคืบหน้า วันนี้ ( 26 พ.ย.) นายวิสิทธิ์ โชคชัย เจ้าพนักงานที่ดิน จ.กระบี่ เปิดเผยว่า เบื้องต้นทางที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้มีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ปรากฏข้อเท็จจริง ว่า ผู้ยื่นขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว ชื่อ นายสุมิตร หาญทะเล ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2553 ณ สำนักงานที่ดินส่วนแยกเกาะลันตา โดยมี นายเงิน หาญทะเล แจ้งเป็นผู้ครอบครองตามหลักฐาน ส.ค. 1 ว่ามีการทำประโยชน์บนที่ดินด้วยการปลูกต้นมะพร้าว นายสุมิตร หาญทะเล ได้นำคำขอมายื่นขอก่อนวันที่ 8 ต.ค.2553 เป็นคำขอตามมาตรา 8 ว่าด้วยกฏหมาย พ.ร.บ.ที่ดิน ฉบับที่ 11 ยื่นก่อนวันที่ 8 ก.พ. 2553

และศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เป็นผู้ออกโฉนด เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งานให้แก่นายสุมิตร หาญทะเล เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 ปัจจุบันนายสุมิตร หาญทะเล ได้ขายต่อไปแล้ว โดยจดทะเบียนขายไปเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564

สำหรับการตรวจสอบ จะทำการตรวจสอบใน 3 ประเด็น ได้แก่ ส.ค.1 ที่นำมายื่นขอออกเอกสารสิทธิตรงแปลงหรือไม่ มีการทำประโยชน์ และอยู่ในที่สาธารณะหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ


กำลังโหลดความคิดเห็น