xs
xsm
sm
md
lg

จุดเช็คอินใหม่คนกรุงฯ “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” เตรียมเปิด เฟสแรก 25 ธ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (ปัจจุบัน) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง (ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน)
ผู้ว่าฯ กทม. เผยเตรียมเปิด “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” เฟสแรก 25 ธ.ค. นี้ ถือเป็นสวนสาธารณะคลองแห่งแรกของเมืองไทย โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ ประมาณเดือน ส.ค.65

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผู้ว่าฯ อัศวิน ถึงความคืบหน้าของโครงการ สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ว่า

พัฒนาคลองระบายน้ำให้เป็นสวนสาธารณะคลองใจกลางเมืองย่านธุรกิจ

กรุงเทพเป็นเมืองแห่งคลอง ในสมัยก่อนใช้สัญจรและระบายน้ำ ชีวิตคนอยู่กับคลอง เมื่อความเจริญของเมืองเข้ามา คลองจึงเป็นแค่ที่ระบายน้ำ กทม. ได้พัฒนาคลองให้ได้ใช้ประโยชน์มากกว่าที่ระบายน้ำเพียงอย่างเดียว โดยทำให้เป็นสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นเป็นที่พักผ่อนของคนเมือง เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม ออกกำลังกาย ใช้คลองเชื่อมคน ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ผมมาตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 ถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จก่อน และเปิดให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ในวันที่ 25 ธ.ค.64 ซึ่งในส่วนนี้ จะเป็นทางเดินบนคลอง มีลานกิจกรรม ใช้เป็นที่พักผ่อนของคนเมืองได้เพิ่มอีก และมีน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำในคลองที่บำบัดแล้ว แยกจากน้ำทิ้ง ที่อยู่ด้านล่างในท่อระบายน้ำใต้คลอง

คลองช่องนนทรีนี้ จะเป็นสวนสาธารณะคลองแห่งแรกของไทยที่เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะมีระยะทางรวม 2 ฝั่ง 9 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ช่วง ซึ่งจะสร้างเสร็จทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2565

สวนสาธารณะที่อยู่ในเมือง จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้คนในเมืองได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้กลับมาใช้ชีวิตกับคลองได้อีกครับ


โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (ปัจจุบัน) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง (ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน)
สำหรับโครงการ “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” เป็นสวนสาธารณะคลองที่ยาวที่สุดแห่งแรกของไทย มีพื้นที่โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร

โครงการนี้ได้ดำเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง หรือ Linear Park ซึ่งมีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.เขียว 2.คลอง 3.คน และ 4. ความรู้
03
สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ถือเป็นพื้นที่สีเขียว ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ที่รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ ซึ่งเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ สถานที่ออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน ตลอดจนเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง

นอกจากนี้สวนสาธารณะคลองแห่งนี้เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ก สถานที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอินแห่งใหม่ในกทม.ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (ปัจจุบัน) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง (ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน)

ภาพเปรียบระหว่างก่อสร้างกับหลังสร้างแล้วเสร็จ (ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน)

ภาพจำลองโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เมื่อสร้างแล้วเสร็จ (ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน)

ภาพจำลองโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เมื่อสร้างแล้วเสร็จ (ภาพจาก เฟซบุ๊ก : พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang)ภาพจำลองโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เมื่อสร้างแล้วเสร็จ (ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน)

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


กำลังโหลดความคิดเห็น