xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ พังงาออกประกาศสั่งปิดโรงเรียน-สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ อ.คุระบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:พังงา - ผู้ว่าฯ พังงาสั่งปิดทุกโรงเรียนในอำเภอคุระบุรี สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด หลังพบผู้ป่วยในคลัสเตอร์แพปลาเพิ่มต่อเนื่อง

จากกรณีพบผู้ป่วยระลอกใหม่ในพื้นที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และจากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

โดยในระหว่างการงดใช้อาคารหรือสถานที่ ให้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 15 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว 14 ราย เด็กชายไทย 1 ราย อยู่ในคลัสเตอร์แพปลาคุระบุรี ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในคลัสเตอร์นี้รวม 28 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมในระลอกใหม่ของจังหวัดพังงารวม 97 ราย

กำลังโหลดความคิดเห็น...