xs
xsm
sm
md
lg

ลึกสุดใจ! เปิดจดหมาย “อัศวิณีย์” คณะวิจิตรศิลป์ มช.ย้ำไม่มองศิษย์เป็นศัตรู อยากเห็นชาติสงบร่มเย็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เปิดจดหมายเขียนด้วยลายมือของ “อัศวิณีย์ หวานจริง” คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่มอบให้ ย้ำเหตุการณ์ที่คณะต้องตรวจตรา ไม่ให้เกิดสิ่งผิดกฎหมาย ไม่มองศิษย์เป็นศัตรู มีแต่เอ็นดูเหมือนลูก พร้อมระบุ อยากเห็นประเทศชาติสงบสุขร่มเย็น ไม่อยากเห็นความแตกแยก พร้อมยึดมั่นอุดมการณ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตราบชั่วชีวิต

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. เฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ของ ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยแพร่จดหมายของ รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์) คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เขียนด้วยลายมือของตัวเอง ส่งถึง พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค ลงวันที่ 1 เม.ย. 2564 ระบุว่า

“คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓๙ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอกราบขอบพระคุณในความชื่นชม

เรียน พลตรี ดร.อนุชาติ บุนนาค

ขอกราบขอบพระคุณ พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค เป็นอย่างสูงค่ะ ที่ท่านได้กรุณาส่ง จม. ให้กำลังใจมาให้ ณ โอกาสนี้ รวมทั้งกำลังใจมากมายจากภายนอกที่ส่งเข้ามาช่วยชีวิตไว้ ในยามที่หลายคนก็ลำบากไม่อยากจะเดือดร้อน ใน จม. ฉบับนี้ ดิฉันขอเลือกที่จะเขียนเป็นตัวหนังสือ ซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งจากความจริงใจ ที่จะขอถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากใจผ่านปลายปากกา ด้วยน้ำหมึกแทนน้ำใจลงบนกระดาษ เพราะเหนื่อยหน่ายต่อกระแสสังคมที่วิ่งเร็วจนสมอง สติ และจิต ตามไม่ทัน จากอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เอง แต่ย้อนกลับมาฆ่า "ความเป็นมนุษย์" ทำให้ "คุณค่าความเป็นมนุษย์" ตกต่ำลง มนุษย์ตกเป็นเครื่องมือของวัตถุสื่อสารต่างๆ ที่นับวันจะยิ่งทำลายทำร้ายจิตใจมนุษย์เอง

กราบขอบพระคุณในกำลังใจและน้ำใจไมตรีที่ท่านมีให้ ในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยหัวใจ น้ำใจเหล่านี้เป็นเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ ที่ทำให้จิตใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทำให้เกิดพลัง ในการที่จะมุ่งมั่นทำความดีต่อไป เปรียบเสมือนไม้ที่กลายเป็นเป็นหินนับวันยิ่งแกร่งต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดิฉันได้คิดไตร่ตรองแล้วในการกระทำที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดในสิ่งที่เกิดขึ้น ในฐานะของหัวหน้าส่วนงาน ที่จะต้องตรวจตราไม่ให้มีการกระทำหรือมีสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ที่ดูแล บนหนทางของความเป็นครู “ครูคือผู้ให้” ครูไม่เคยเห็นศิษย์เป็น “ศัตรู” มีแต่เอ็นดูเหมือนลูก ทุกคนบนแผ่นดินไทยล้วนแต่เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตในแผ่นดินบ้านเกิดเดียวกัน


วันนี้...อยากเห็นประเทศชาติสงบสุขร่มเย็น ไม่อยากเห็นความแตกแยก เพียงทุกคนพยายามรับผิดชอบ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญเดียวกันของแผ่นดินไทย...จงอย่าถามหรือเรียกร้องว่า “สังคมให้อะไร” แต่จงถามตัวเองก่อนว่า “เราได้ทำประโยชน์อะไรให้สังคมบ้างแล้วหรือยัง”


สุดท้ายนี้ ดิฉันขอสัญญาว่า จะรับผิดชอบทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม โดยจะยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ไปจนตราบชั่วชีวิต...

ขอแสดงความนับถือ

รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์)
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”


อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. เจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเตรียมพื้นที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดเตรียมแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาอื่น พบวัสดุอุปกรณ์บริเวณด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรม จากการสอบถามนักศึกษาบริเวณนั้นแจ้งว่าไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด และไม่มีผู้ใดรับเป็นเจ้าของ คณะวิจิตรศิลป์จึงได้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว พบว่าวัสดุบางรายการที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย คือธงชาติไทยที่ถูกดัดแปลงและมีข้อความไม่เหมาะสม จึงได้เก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อรอมารับคืน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์โดยรวม

แต่กรณีนี้เกิดดรามากับนักศึกษาเจ้าของผลงาน รวมทั้ง ผศ.ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ที่สนับสนุนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎร 2563 ที่เคลื่อนไหวพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ออกมาต่อว่าเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ กระทั่งนักศึกษาส่วนหนึ่งเรียกร้องให้คณะวิจิตรศิลป์รับผิดชอบโดยแสดงออกรูปแบบต่างๆ และมีบุคคลที่ไม่หวังดีใช้สีสเปรย์พ่นข้อความที่หยาบคายบนพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ บริเวณหน้าอาคารคณะวิจิตรศิลป์ แต่ภายหลังได้มีนักศึกษาและอาสาสมัครทำความสะอาดพระบรมสาทิสลักษณ์ดังกล่าว โดยลบสีสเปรย์ที่พ่นข้อความหยาบคายออก และทำการตกแต่งกระทั่งกลับมาสวยงามใกล้เคียงดังเดิม


กำลังโหลดความคิดเห็น...