xs
xsm
sm
md
lg

อู่ฮั่นพบโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์ ‘เนื้อสัตว์แช่แข็ง’ จากบราซิล-เวียดนาม

เผยแพร่:


แฟ้มภาพซินหัว : ผู้โดยสารเตรียมเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟอู่ฮั่นในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน วันที่ 8 ต.ค. 2020
แฟ้มภาพซินหัว : ผู้โดยสารเตรียมเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟอู่ฮั่นในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน วันที่ 8 ต.ค. 2020 คณะกรรมการสุขภาพนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน รายงานการตรวจพบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งนำเข้า 3 ตัวอย่างที่มีผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็นบวก

คณะกรรมการฯ ระบุว่าตัวอย่างดังกล่าวได้มาจากเนื้อวัวแช่แข็งที่นำเข้าจากบราซิลในคลังสินค้าห้องเย็น จำนวน 2 ตัวอย่าง และจากปลาบาซาแช่แข็งที่นำเข้าจากเวียดนามในคลังสินค้าอื่นอีก 1 ตัวอย่าง

อย่างไรก็ดี หน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินการปิดผนึกผลิตภัณฑ์ พร้อมกักกันและทดสอบกรดนิวคลีอิกให้แก่บุคลากรที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงแล้ว ซึ่งผลตรวจทั้งหมดออกมาเป็นลบ ขณะที่อาหารแช่แข็งอื่นๆ ที่ปนเปื้อนกับตัวอย่างดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกปล่อยออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ จีนได้เพิ่มความพยายามในการสกัดกั้นโรคโควิด-19 ผ่านอาหารนำเข้า โดยกระทรวงคมนาคมได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านอาหารนำเข้าในระบบห่วงโซ่ความเย็นที่ถูกขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรีจีน ได้เปิดเผยแผนการจัดการอาหารแช่แข็งนำเข้าในระบบห่วงโซ่ความเย็นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ และเป็นระบบวงปิด
กำลังโหลดความคิดเห็น