xs
xsm
sm
md
lg

BTS ชี้แจงไม่ได้สั่งปิดรถไฟฟ้าเอง

เผยแพร่:รถไฟฟ้าบีทีเอสชี้แจงกรณีปิดให้บริการรถไฟฟ้า เป็นไปตามคำสั่ง กอร.ฉ.

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ชี้แจงกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ว่า การปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสช่วงที่มีการชุมนุมเป็นความสมัครใจของผู้ให้บริการนั้น ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องประกาศหยุดให้บริการรถไฟฟ้าทุกครั้งตามคำสั่งจากกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) และคำสั่งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมและอาคารสถานที่ ทางบริษัทฯ ได้เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ต้องทำตามหน้าที่ แต่ทุกครั้งก่อนที่จะมีการปิดให้บริการรถไฟฟ้า จะมีการประชุมหารือร่วมกับตำรวจทุกครั้ง และได้มีการชี้แจงให้ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมา แต่ทางตำรวจเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก บริษัทฯ ก็ต้องปฏิบัติตาม

บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้โดยสารทุกท่าน และเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงมุ่งมั่นให้บริการผู้โดยสารของเราอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น