xs
xsm
sm
md
lg

พนักงาน ทอท.กลุ่มเกษียณปี 63 บุก “ภูมิใจไทย” ร้องขอจ่ายเงินช่วยเหลือ หลังบอร์ด ทอท.งดจ่ายโบนัส

เผยแพร่:


แฟ้มภาพ
พนักงาน ทอท.กลุ่มเกษียณอายุปี 63 บุกพรรคภูมิใจไทยยื่นหนังสือ “อนุทิน” ร้องขอจ่ายเงินช่วยเหลือหลังบอร์ด ทอท.งดจ่ายโบนัส ระบุเป็นนโยบาย “ศักดิ์สยาม” ชี้พนักงานทำงานหนักและเสี่ยงจากการคัดกรองโควิด-19 ส่วน ทอท.และ สคร.ชี้มีกำไรให้จ่ายโบนัสได้

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 กลุ่มพนักงาน ทอท.ซึ่งเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563 ได้ยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพนักงานเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยระบุว่า ผลการดำเนินงานของ ทอท.ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63) มีกำไร 2,800 ล้านบาท แต่ ทอท.ไม่จ่ายโบนัสให้พนักงาน โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ไม่ให้รัฐวิสาหกิจในกำกับกระทรวงคมนาคมจ่ายโบนัสเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีสาเหตุจากโรคไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ กลุ่มพนักงานจึงขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพิจารณาเสนอแนะนโยบายให้รมว.คมนาคมทบทวนให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาจ่ายช่วยเหลือพนักงาน ทอท.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย ซึ่งเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานในลักษณะการตอบแทนในการทำงานที่ตรากตรำและเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งพนักงานมีภารกิจในการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นปี 2563 ด้วยความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีผลงานในลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานไม่ใช่การจ่ายโบนัส โดยบริษัทสามารถจัดสรรกำไรบางส่วนมาแบ่งเฉลี่ยให้พนักงานทุกคนในอัตราเท่ากัน ซึ่งถือเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้จ่ายและเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย

ทั้งนี้ พนักงานให้เหตุผลประกอบ ดังนี้ 1. ทอท.แปลงสภาพจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2545 ตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกอบกิจการสนามบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสนามบิน 6 แห่ง โดยมีคณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ บริหารโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งมาจากการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารตามสัญญาจ้างระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี

2. ทอท.มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณ ในกำกับกระทรวงคมนาคม มีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ 70% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลประกอบการมีกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิ 3. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ชี้แจงว่า รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากมีผลกำไรสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ แล้วจะต้องพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานด้วย

4. พนักงาน ทอท.ที่เกษียณอายุจะไม่มีสวัสดิการใดๆ ไม่มีเงินบำนาญ มีแต่เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น ซึ่งต่างจากข้าราชการที่มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ และมีเงินบำนาญเลี้ยงชีพต่อ และ 5. เพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยใหญ่ ทอท. กล่าวว่า บอร์ด ทอท.ให้เลือกระหว่างปรับเงินเดือนประจำปีกับจ่ายโบนัส ซึ่งเลือกปรับเงินเดือนโดยไม่มีปลดคนออก ทั้งนี้ ทอท.ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ รมว.คมนาคมด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น