xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.ปรับกรอบลงทุน “สายสีแดง” เป็น 9.7 หมื่นล้าน เจอภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.1 พันล้าน-ยืดสัญญาทางคู่สายใต้อีก 15 เดือน

เผยแพร่:บอร์ด รฟท.เคาะเพิ่มงบสีแดง 3.1 พันล้านจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้กรอบลงทุนรวมเป็น 9.7 หมื่นล้าน พร้อมขยายเวลาสร้างทางคู่ใต้ 2 สัญญาอีก 15 เดือนจากปรับแบบ เผยปี 65 ตั้งของบอุดหนุนบริการสังคม 4.26 พันล้าน ส่วนตั้งบริษัททรัพย์สินแผนยังไม่คล่องตัวให้ปรับใหม่

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ที่มี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ได้มีมติอนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิตและบางซื่อ-ตลิ่งชัน กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้แหล่งเงินกู้ ECP กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มงวด 27 ถึง 29 กรณีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และกรณีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากการนำเข้า (Import VAT & Import Duty) พร้อมทั้งขออนุมัติจัดหาแหล่งเงินรองรับ วงเงินรวม 3,143.35 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วงบางซื่อ-รังสิต จำนวน 2,255 ล้านบาท ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จำนวน 887 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 ที่ 93,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 97,093 ล้านบาท

โดยจะต้องนำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป แต่ทั้งนี้ การปรับกรอบวงเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวกับกรณีงานก่อสร้างเพิ่มเติม หรือ Variation Order (VO) สายสีแดงแต่อย่างใด ซึ่ง รฟท.อยู่ระหว่างรอความเห็นของอัยการสูงสุดในประเด็นการสั่งงานเพิ่ม

@ขยายเวลาก่อสร้างรถไฟทางคู่ “ประจวบฯ-ชุมพร” สัญญา 1, 2 ออกไป 15 เดือน

นอกจากนี้ บอร์ด รฟท.ยังได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วง ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร จำนวน 2 สัญญา ออกไปสัญญาละ 15 เดือน ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย ระยะทาง 88 กม. งบประมาณ 6,465 ล้านบาท สัญญามีระยะเวลาก่อสร้าง 33 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2563 ไปสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2565 มีกิจการร่วมค้า เคเอส-ซี เป็นผู้รับจ้าง

สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร ระยะทาง 79 กม. งบประมาณ 5,992 ล้านบาท สัญญามีระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2564 ไปสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2565 มีกิจการร่วมค้า เอสทีทีพี เป็นผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ เนื่องจากแบบเดิมสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้ออกแบบ เมื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างจำเป็นต้องมีการปรับแบบในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง เช่น เลี่ยงการรื้อระบบอาณัติสัญญาณและอุปกรณ์ที่อยู่ในจุดเดิมที่ทำให้มีค่าก่อสร้างเพิ่ม เป็นการขยับแนวมาก่อสร้างอีกด้าน รวมถึงต้องหยุดก่อสร้างกรณีที่เกิดอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งการขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างนี้ไม่ส่งผลทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยยอมรับว่าจะกระทบต่อกำหนดแผนงานเปิดเดินรถให้ล่าช้าออกไปประมาณ 1 ปี

@อนุมัติซื้อรถอเนกประสงค์ตรวจซ่อมสะพานกว่า 328 ล้าน

อนุมัติซื้อรถไฟอเนกประสงค์สำหรับตรวจสะพานและอุโมงค์ จำนวน 1 คัน จากบริษัท บรอดแคส ดี พอท (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงิน 328.811 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งเป็นรถไฟที่จะใช้ในการตรวจสภาพและซ่อมสะพาน เพื่อรองรับทางรถไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่

พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบข้อเสนอการรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 4,266.742 ล้านบาท เพื่อรองรับการบริการประชาชน ซึ่งเป็นการตั้งกรอบวงเงินได้มีการเจรจากับสำนักงบประมาณแล้ว

@ ตีกลับแผนบริษัทลูกทรัพย์สิน ปรับให้คล่องตัวเพื่อประโยชน์สูงสุด

สำหรับการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของ รฟท.นั้น นายนิรุฒกล่าวว่า ได้มีการเสนอบอร์ดพิจารณากระบวนการจัดตั้ง ถ่ายโอน ส่งมอบงานจาก รฟท.ไปให้บริษัทลูก และเริ่มดำเนินธุรกิจภายใน 1 ปี แต่บอร์ดยังไม่อนุมัติ โดยให้กลับไปทำรายละเอียดขั้นตอนการจัดตั้งให้กระชับมากขึ้น รวมถึงวางแผนวิธีการดำเนินธุรกิจที่มีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ หลังจาก ครม.เห็นชอบแล้ว จะมีกระบวนการจัดตั้ง บริษัท รถไฟพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการได้ภายในปี 2563 จากนั้นจะตั้งบอร์ดบริษัท และมีการสรรหาซีอีโอ รับพนักงาน เริ่มถ่ายโอนงาน โดยประเมินว่าในช่วง 3 ปีต้องการคนรวม 100 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น