xs
xsm
sm
md
lg

SCGP เคาะราคาหุ้น IPO ที่ 35 บาท

เผยแพร่:ปูนซิเมนต์ไทยเคาะราคาเสนอขายสุดท้ายของ SCGP ในการเสนอขายหุ้น IPO ที่ 35 บาท/หุ้น

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ได้เปิดเผยว่า ตามที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด  (มหาชน) (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 33.50-35.00 บาทต่อหุ้นนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า SCGP ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ราคา 35.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ SCGP เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 1,296.68 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท ซึ่งรวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายกำลังการผลิต, ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน หลังจากการขายหุ้น IPO แล้วเสร็จ คาดว่าหุ้น SCGP จะเข้าซื้อขายใน SET ภายในเดือน ต.ค.นี้

SCGP เป็น 1 ใน 3 ธุรกิจหลักของ SCC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging : PPP) และภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service Products) พร้อมบริการออกแบบการพิมพ์และโซลูชันที่หลากหลาย
กำลังโหลดความคิดเห็น