xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เบรกซื้อ “แคร่รถขนสินค้า” 965 คัน 2.3 พันล้าน-หาวิธีใหม่ลดภาระงบคาดเช่า-เอกชนร่วมทุน

เผยแพร่:รฟท.เบรกจัดซื้อแคร่รถสินค้า 965 คัน กว่า 2.3 พันล้าน “นิรุฒ” เผยขอถอนเรื่องจากคมนาคมกลับไปศึกษาทบทวนวิธีการจัดหาใหม่ให้เหมาะสมกับภาวะการลงทุน คาดเช่า หรือให้เอกชนร่วมเดินรถ ส่วนซื้อรถโดยสารดีเซล 184 คันกว่า 1.5 หมื่นล้านยังเดินหน้าตามแผนเดิม 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากที่ รฟท.ได้เสนอโครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) จำนวน 965 คัน วงเงินกว่า 2.3 พันล้านบาท ไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนนั้น ล่าสุด รฟท.ได้ขอเรื่องคืนกลับจากกระทรวงคมนาคมแล้วเพื่อนำมาศึกษาทบทวนแนวทางอื่นที่เหมาะสมกว่าวิธีการลงทุนจัดซื้อเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระของรฟท.และภาระงบประมาณรัฐบาล 

ทั้งนี้ เนื่องจากการพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลมีภาระในการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลประชาชน ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รางมากขึ้น  

สำหรับโครงการจัดซื้อรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 965 คัน คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.เห็นชอบภายใต้หลักการแผนฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้ารองรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งขณะนั้นยังไม่เกิดโรคโควิด-19 แต่ขณะนี้แผนงานบางเรื่องจะต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ขณะที่เดิมรถไฟจะจัดซื้อรถขนส่งสินค้า แต่ต้องดูเรื่องความพร้อมเงินลงทุนที่อาจมีไม่มาก ดังนั้นการหารถใหม่อาจไม่จำเป็นต้องซื้ออย่างเดียว ยังมีรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถทำได้  

"รฟท.ถอนโครงการจัดซื้อรถสินค้า 965 คันจากกระทรวงคมนาคมมาทบทวนหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด ส่วนโครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศสำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 184 คัน พร้อมอะไหล่ วงเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งบอร์ด รฟท.เห็นชอบเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยอยู่ในขั้นตอนสอบถามความเห็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพัฒน์ฯ ซึ่งประเด็นในการพิจารณาจัดหารถโดยสารกับรถสินค้าเป็นบริการคนละหมวด และรถโดยสารมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งจัดหาเพื่อบริการประชาชน" นายนิรุฒกล่าว 

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากการจัดหารถดีเซลราง 184 คัน และรถสินค้า 965 คันแล้ว รฟท.ยังมีแผนโครงการจัดหารถโดยสารเพิ่มในแผนพัฒนารถไฟ ช่วงปี 2564-2568 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอต่อบอร์ด รฟท. ได้แก่ จัดหารถดีเซลรางเชิงสังคม จำนวน 216 คัน วงเงินกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท โครงการจัดหารถดีเซลรางโดยสารแบบชุด จำนวน 273 ตู้ วงเงิน 9.5 พันล้านบาท-1.6 หมื่นล้านบาท เป็นต้น  
 

  
กำลังโหลดความคิดเห็น