นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

บจ.ไอที เอเชีย คอนซัลท์ติ้ง จำกัด ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ sondhitalk.com และแอพพลิเคชั่น Sondhi App ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท และดำเนินการจัดทำ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ sondhitalk.com

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้
- บริษัทฯ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด
- การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดำเนินการกับ sondhitalk.com และแอพพลิเคชั่น Sondhi App รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม sondhitalk.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้ทันที

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการทุกท่านที่เข้าสู่เว็บไซต์ sondhitalk.com และแอพพลิเคชั่น Sondhi App มีการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย DRM(Digital rights management) รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ พึงได้รับหลังจากการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีกับบริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบผ่าน โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, Google, Apple ID และยอมรับในข้อตกลง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มได้ เช่น ชื่อ นามสกุล Email หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับ ข้อมูลที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่เยี่ยมชม, การใช้บริการก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ sondhitalk.com เนื้อหาที่รับชม และประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บ sondhitalk.com และแอพพลิเคชั่น Sondhi App บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการ เป็นสมาชิกได้ทันที

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

sondhitalk.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับ การยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น ในกรณีที่ sondhitalk.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ sondhitalk.com จะกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความ ปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาดนอกเหนือจากกิจกรรมของ sondhitalk.com เท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล sondhitalk.com จึงกำหนดกฎและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล โดยการใช้ Secure Socket (SSL) Protocal เข้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ sondhitalk.com ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ sondhitalk.com สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่ webmaster@sondhitalk.com

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ sondhitalk.com อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว sondhitalk.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

โทรศัพท์: 02-629-4488
โทรสาร: 02-629-4470
อีเมล:
webmaster@sondhitalk.comPrivacy Policy

IT ASIA Consulting Company Limited is delighted to welcome you to sondhitalk.com website and Sondhi App application which is under the supervision of the Company. This Privacy Policy has been made with the aim to protect the personal data of the users who visit and use service available on sondhitalk.com website.

The Company is responsible for maintaining reliability of the service; therefore, the following actions are taken to protect the user personal data from unauthorized access by others.
- The Company is committed to secure the personal data as required by the law.
- Any disclosure or sharing of data shall be as prescribed by the law.
- The Company will disclose the personal data upon consent from the owner only.

The Privacy Policy will apply to sondhitalk.com website and Sondhi App application, as well as other platforms under sondhitalk.com domain name. Any changes to the Privacy Policy, if any, will be immediately notified to the users.

Collection of Personal Data

To facilitate the service rendered to the users who visit sondhitalk.com website and Sondhi App application, the DRM (Digital rights management) encoding is implemented. To obtain other benefits to which the users are entitled after application for the membership, the users are required to create accounts with Thai World Media Company Limited. The users who log in through social media platforms, such as Facebook, Line, Google, Apple ID, and accept the agreements and Privacy Policy upon application will be allowed to give additional information, including first name, last name, email address, or telephone number, to ensure that the user data will be processed appropriately for the user benefits.

To ensure the most effective service provision and improvement of service quality, it is necessary for the Company to collect additional data, such as IP address, browser, domain name, visiting time, service used before visiting sondhitalk.com website, visited content, and user experiences in sondhitalk.com website and Sondhi App application. The users are hereby recommended to review the Privacy Policy, and if the users find any conditions inappropriate and wish to refuse them, the users are free to cancel the membership.

Personal Data Usage

sondhitalk.com hereby certifies that the user personal data collected by the Company will not be disclosed to the third party unless a written approval is obtained from the users.

In the case that sondhitalk.com hires another agency to process the user personal data, including statistic data analysis or conducting activities. sondhitalk.com will ensure that the company or the person assigned to perform such activities to maintain confidentiality and safety of the user personal data, and disclosure of such data will be strictly prohibited unless it is part of the activities determined by sondhitalk.com.

Right to Control the Personal Data

For the benefit of maintaining safety and confidentiality of the user personal data, sondhitalk.com has determined the rules and right to access the user personal data and provides safe communication channels where the data is encoded with Secure Socket (SSL) Protocal for data transmission.

Usage of Cookies

Cookies are the data that sondhitalk.com sends to the user browsers, and upon installation of cookies in the user system, sondhitalk.com will be able to record the user data until the users leave the browser or delete cookies or refuse cookies to operate.

Deleting Personal Information

In case you would like to delete your personal information (provided to us), please send e-mail to webmaster@sondhitalk.com

Privacy Policy Update

Cookies are the data that sondhitalk.com may update or use to modify the Privacy Policy without a prior notice to the users. For appropriateness and effectiveness of the service provision, the users are advised to read the Privacy Policy upon each visit to the website.

In case of ay questions, suggestions, or feedback on the Privacy Policy, sondhitalk.com is delighted to answer them for the sake of service improvement. You may contact us through any of the following channels.

Tel: 02-629-4488
Fax: 02-629-4470
Email:
webmaster@sondhitalk.com