fbpx

ผวา! นักวิจัยจีนพบไวรัส ‘ไข้หวัดหมู’ สายพันธุ์ใหม่ มีโอกาสแพร่สู่คนซ้ำรอย ‘โควิด-19’

ใช้เวลาอ่าน: < 1 นาที นักวิจัยจีนค้นพบไวรัสไข้หวัดหมูสายพันธ์ุใหม่ซึ่งมีศักยภาพในการปรับตัวมาสู่คน ซึ่งจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ซ้ำรอยโควิด-19 วารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ของสหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาของคณะนักวิจัยจีนซึ่งได้ทำการศึกษาไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตั้งแต่ช่วงปี 2011-2018 และพบว่าสายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกว่า “G4 EA H1N1” มีปัจจัยต่างๆ ครบถ้วนที่จะก่อให้เกิดโรคระบาดใหญ่

อ่านต่อ