fbpx

สมุนไพรช่วยลดความดันโลหิตสูง

ใช้เวลาอ่าน: < 1 นาที ความดันโลหิตสูงสามารถรักษาเบื้องต้นได้ง่ายๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นลดความเครียด งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ที่มีกากใยสูง ธัญพืช ปลา ฯลฯ เป็นต้น 1.กระเทียม สรรพคุณต่างๆ มากมายของกระเทียม หนึ่งในนั้นคือช่วยรักษาโรคความดันโลหิตโดยวิธีการรับประทานให้ซอยกระเทียมสดประมาณครึ่งช้อนชา รับประทานพร้อมอาหารวันละ

อ่านต่อ