xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" โหวตหนุนใช้ใบรับรองสุขภาพโควิด เวทีประชุม รมต.สธ.อาเซียน เพิ่มสะดวกข้ามแดน ฟื้น ศก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"อนุทิน" หารือรอบไม่ทางการ โหวตหนุนข้อตกลงใช้ใบรับรองสุขภาพโควิด 19 เพิ่มสะดวกเดินทางข้ามพรมแดนในอาเซียน เผย 6 ประเทศหนุนไทยเป็นที่ตั้งศูนย์โรคอุบัติใหม่อาเซียน พร้อมกล่าวถ้อยแถลงสร้างระบบสุขภาพของอาเซียนให้มีความยืดหยุ่นและเร่งการฟื้นฟูจากโควิด

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์จากบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ถึงการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ว่า ช่วงเช้าได้เข้าร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการ
(AHMM Retreat) ในการจัดทำข้อตกลงการยอมรับใบรับรองสุขภาพโควิด 19 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งไทยสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงนี้ เนื่องจากจะทำให้การเดินทางในภูมิภาคสะดวกและช่วยฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังหารือการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งไทยได้ยืนยันความพร้อมและความมุ่งมั่นในการเสนอตัวเป็นที่ตั้งศูนย์ โดยมี 6 ประเทศอาเซียนสนับสนุน และมีประเทศที่เสนอตัวเป็นคู่แข่งคือ อินโดนีเซียและเวียดนาม

นายอนุทินกล่าวว่า ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 และกล่าวถ้อยแถลงการสร้างระบบสุขภาพของอาเซียนให้มีความยืดหยุ่นและเร่งการฟื้นฟูภูมิภาคจากโควิด 19 โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของภูมิภาค เพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข และเร่งรัดการฟื้นฟูภูมิภาคจากโควิด โดยที่ประชุมได้รับรองเอกสาร ASEAN Post 2015 Health Development Agenda (2021-2025) ซึ่งเปรียบเสมือนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสาธารณสุขของอาเซียน และแผนงานการดำเนินงานของอาเซียนด้านสาธารณสุขรายสาขา และแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น


ส่วนช่วงเย็นได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของสิงคโปร์ และแสดงความยินดีกับสิงคโปร์ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการโควิด 19 ได้อย่างดี เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการตอบโต้โรคระบาดในเขตเมืองในเวทีระดับโลก ซึ่งไทยได้สนับสนุนสิงคโปร์ในด้านนี้ด้วย พร้อมทั้งได้ขอบคุณสิงคโปร์ที่สนับสนุนไทยให้เป็นประเทศที่ตั้งศูนย์อาเซียนฯ

“ส่วนวันที่ 15 พ.ค. จะประชุมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน คาดว่าจะมีการหารือแนวทางความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยสุขภาพ ซึ่งตนพร้อมที่จะเสนอความเห็นของประเทศไทยและให้การสนับสนุนความร่วมมือที่อาเซียนได้ประโยชน์สูงสุด" นายอนุทินกล่าว


ทั้งนี้ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนด้านสาธารณสุข ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการจัดการประชุมมาแล้ว 9 ครั้ง และมีจัดประชุมแยกระหว่างประเทศ โดยกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี ต่อจากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญในการดำเนินความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยประเทศคู่เจรจาจะเวียนกันเป็นประธานเรียงตามอักษรภาษาอังกฤษ และปีนี้เกาหลีใต้เป็นประธานร่วมกับอินโดนีเซีย
กำลังโหลดความคิดเห็น