fbpx

Sondhitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) EP.56 : ของขวัญจากในหลวง

ใช้เวลาอ่าน: < 1 นาที

ของขวัญจากในหลวง

ของขวัญจากในหลวงคือเรื่องวัคซีน ที่บริษัท แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้ตัดสินใจมาเซ็นสัญญา (MOU)กับไทยเมื่อวันที่ 12 ต.ค.2563 ซึ่งลงนามโดยกระทรวงสาธารณสุข,บริษัทเอสซีจี,บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์(Siam Bioscience) ซึ่งเป็นของสำนักงานทรัพย์สินฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเงินในการลงทุน โดยประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19ในภูมิภาคอาเซียน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และคาดว่าบริษัทนี้จะผลิตวัคซีนที่พัฒนาแล้วใช้ได้ประมาณกลางปี 2564โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร

สำหรับบริษัทแอสตราเซเนกา เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน ทำงานร่วมมือร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด วิจัยวัคซีนป้องกันโควิด AZD1222 เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยทดลองวัคซีนโควิดของโลก คือ 1. วัคซีนชื่อ”สปุตนิก 5” โดย บริษัท กามาเลยา ของรัสเซีย 2.บริษัท โมเดอร์นา ของสหรัฐฯ 3. บริษัท ไฟเซอร์ของสหรัฐฯ และ 4.บริษัท ซิโนวัค จากจีน โดย”ออกซ์แฟม” ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยการกุศลต่อต้านความยากจนระดับโลก ออกแถลงการณ์ระบุว่า กำลังการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของผู้ผลิตทั้ง 5 รายข้างต้น รวมกันเท่ากับ 5,900 ล้านโดส

ส่วนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ถือหุ้น 100%โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ (biological product-ยาที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ)แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถผลิตยาได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย สืบต่อมาถึงรัชกาลที่ 10 ซึ่งจะส่งผลก็คือ จะช่วยให้ราคาถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศ 30-40%

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการสำนักพระราชวัง ในฐานะประธานกรรมการบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า ศูนย์การผลิตของบริษัท มีเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง เครื่องจักรดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้ผลิตวัคซีน AZD 1222 ได้หลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอสตร้า เซนเนก้า และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา คาดว่าวัคซีนชุดแรกจะพร้อมใช้กลางปีหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนดังกล่าวได้สำเร็จเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้