fbpx

ทูตไทยประจำลอนดอนร่อน จม.ถึงสื่อนอก ชี้แจงความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ กม.หมิ่นสถาบัน

ใช้เวลาอ่าน: < 1 นาที

เอกอัครราชทูตไทยประจำลอนดอน ส่งหนังสือถึงไฟแนนเชียลไทม์สในวันจันทร์(7ก.ย.) ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนแห่งนี้เผยแพร่บทความบ่งชี้ถึงความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ในหนังสือที่ส่งถึงหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ส ฉบับออนไลน์ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ระบุว่ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อบทความหนึ่งในนิตยสารไฟแนนเชียลไทม์ส ที่เขียนถึงพระมหากษัตริย์ของไทย โดยระบุว่าจำเป็นต้องออกถ้อยแถลงนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและแก้ไขเนื้อหาผิดๆของบทความดังกล่าว

คำชี้แจงของเอกอัครราชทูตระบุว่า “อย่างแรกเลยคือ ไม่มีกฎหมายข้อใดที่ห้ามพูดถึงพระมหากษัตริย์ การพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมอบสิทธิ์สำหรับปกป้องสิทธิและชื่อเสียงแก่พระมหากษัตริย์ ราชินี องค์รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในแนวทางเดียวกับกฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับบุคคลทั่วไป”

“ประเด็นต่อมาคือ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่มีได้เป้าหมายจำกัดสิทธิของประชาชนในการแสดงออกอย่างเสรีหรือความชอบธรรมของเสรีภาพทางวิชาการ หรือการถกเถียงกันเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันหนึ่งๆ ในปัจจุบันกฎหมายนี้มีอยู่ในหลายประเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีเป้าหมายปกป้องสถาบันกษัตริย์ ในขณะที่หน้าที่อันสูงสุดของสถาบันพระมหากษัตริย์กีดขวางไม่ให้สถาบันฯแก้ต่างหรือฟ้องร้องทางกฎหมาย กับความคิดเห็นหมิ่นประมาท”

“อย่างที่ 3 คือ ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปฏิบัติการอยู่ในเมืองไทยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย รัฐบาลกำลังหาทางร่วมกับบรรดาบริษัทสื่อสังคมออนไลน์สำหรับจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ละเมิดกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และคำร้องขอถอดหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาทางออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องของไทย”

“และสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด รัฐบาลไทยให้ค่าอย่างสูงต่อสิทธิการแสดงออก ในฐานะพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ทั้งมวล และในฐานะส่วนหนึ่งของเสาหลักในประชาธิปไตยของเรา” หนังสือชี้แจงระบุ พร้อมกับลงชื่อ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน