fbpx

นิติเวชฯ ชี้”บอส” มีเสพโคเคน แต่ตำรวจไม่ตั้งข้อหา แถมอ้างพยานหมอฟันหักล้างให้

ใช้เวลาอ่าน: < 1 นาที

ย้อนดูผลตรวจสารเคมีในร่างกาย “บอส” ของนิติเวชฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ ถึง สน.ทองหล่อ ชี้ชัด “Benzoyleegorine – Cocacthylene” เกิดจากการเสพโคเคน แต่ตำรวจกลับตีมึนไม่แจ้งข้อหายาเสพติด อ้างเฉยมาจากยารักษาฟัน

ย้อนดูเอกสารสาขานิติเวชวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง ข้อมูลสารแปลกปลอมในร่างกายของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา

มีรายละเอียดว่า …

สาขาวิชานิติเวชวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ขอแจ้งเกี่ยวกับสารแปลกปลอมที่พบในร่างกาย ของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา ตามที่ สถานีตํารวจนครบาลทองหล่อ ขอทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

1. Alprazolam (อัลพาโซแลม) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภทที่ 4 ตาม พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ โดยทางการแพทย์อาจใช้เป็นยานอนหลับหรือยาแก้โรค ทางจิตประสาทและสามารถพบในปัสสาวะได้นานถึง 3 – 4 วัน หลังเสพ

2. Benzoyleegorine เป็นสารที่เกิดขึ้นในเลือดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย (Metabolism) หลังจากการเสพ Cocaine (โคเคน) ซึ่ง Cocaine เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ โดย Cocaine ปกติจะไม่พบปนอยู่ในยาหรืออาหาร และสามารถในเลือดได้นานถึง 18 – 24 ชั่วโมง หลังเสพ

3. Cocacthylene เป็นสารที่เกิดขึ้นในเลือดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย (Metabolism) หลังจากการเสพ Cocaine ร่วมกับแอลกอฮอลล์

4. Caffeine (คาเฟอีน) ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นวัตถุออก ฤทธิ์ต่อจิตประสาทตาม พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ โดยเป็นสารที่พบได้ในชา กาแฟ เครื่องดื่มบํารุงกำลัง น้ำอัดลมชนิดน้ำดํา เป็นต้น และสามารถพบในปัสสาวะได้นานถึง 2 – 3 วัน หลังเสพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(ผศ. พลอากาศตรี นายแพทย์วิชาญ เบี้ยวนิ่ม)
หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า รายงานผลตรวจดังกล่าวเป็นของสาขาวิชานิติเวชวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งถือเป็นผลการตรวจของผู้เชี่ยวชาญ จึงถือว่าเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนัก สามารถใช้แจ้งข้อหานายวรยุทธ ฐานเสพยาเสพติดได้ แต่กลับไม่มีการแจ้งข้อหานี้ และตำรวจยังไปอ้างคำให้การของทันตแพทย์ว่าสารโคเคนที่พบนั้นเป็นสารที่เกิดจากการใช้ยารักษาฟัน เป็นเหตุผลในการไม่ตั้งข้อหา