fbpx

ปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย ห้ามคนเข้าออกเว้นรถบรรทุกสินค้า

ใช้เวลาอ่าน: < 1 นาที

ผู้ว่าฯหนองคาย มีคำสั่งด่วน ปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชั่วคราว ห้ามคน ยานพาหนะ สิ่งของ เข้าออกประเทศ เว้นรถบรรทุกสินค้าและคนขับไม่เกิน 2 คน สกัดโควิด 19 แรงงานลาวกังวลหากกลับประเทศจะกลับมาทำงานในไทยอีกได้หรือไม่

สถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยล่าสุด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เป็นการชั่วคราว

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ได้มีการปิดจุดผ่อนปรน 4 แห่ง และวันที่ 19 มี.ค.63 สั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย กับด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนองคาย – ท่านาแล้ง ไปแล้ว ซึ่งการสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว นั้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ในการสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ห้ามไม่ให้คนเดินทางเข้าออกประเทศ เว้นเฉพาะรถบรรทุกสินค้านำเข้า – ส่งออกและสินค้าผ่านแดนสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจำกัดคนขับรถบรรทุกสินค้าคันละไม่เกิน 2 คน

และทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหนองคาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคายแล้วเท่านั้น

บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ในวันนี้ (22 มี.ค. 63) เป็นไปอย่างเงียบเหงา ยังมีคนไทยและแรงงานลาวที่ต้องการเดินทางไปประเทศลาว แต่กังวลว่าทางการลาวจะอนุญาตให้เข้าประเทศหรือไม่ เดินทางมายังด่านพรมแดน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชน โดยขณะนี้หากเป็นคนลาวหรือคนไทยต้องการจะกลับประเทศของตัวเองก็สามารถกลับได้ แต่หากเป็นคนต่างชาติต้องการไปลาวต้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลลาวที่ จ.ขอนแก่น หรือ กรุงเทพ ก่อน

นายสายันต์ สมพานึก คนไทยที่มีภรรยาเป็นคนลาว ได้เดินทางมาที่ด่านพรมแดน เนื่องจากวีซ่าของภรรยาคนลาวจะหมดอายุในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ต้องการพาภรรยาไปต่อวีซ่าที่ประเทศลาว แต่ไม่มั่นใจว่าเมื่อเดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว จะเดินทางเข้าประเทศลาวหรือภรรยาจะกลับเข้าประเทศไทยได้อีกหรือไม่ หากไม่มีทางออกก็ต้องยอมให้ภรรยาอยู่ในประเทศเกินกำหนดแล้วยอมจ่ายค่าปรับอยู่เกินกำหนด จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วย

ส่วนแรงงานชาวลาวที่เดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องในประเทศไทยตาม MOU ของกระทรวงแรงงาน หลายคนได้มาที่ด่านพรมแดนต้องการเดินทางกลับประเทศลาวแต่กังวลว่าจะกลับเข้ามาทำงานในไทยได้อีกหรือไม่ เมื่อยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดจึงตัดสินใจไม่เดินทางกลับประเทศลาว ขณะที่มีคนไทยบางส่วนไม่มีวีซ่าแต่อยากลองไปยังประเทศลาวก็ต้องผิดหวังกลับมาเพราะตรวจคนเข้าเมืองลาวปฏิเสธการเข้าประเทศต้องเดินทางกลับทุกคน.